Obowiązki właściciela nieruchomości

Obowiązki właściciela nieruchomości

Właściciel domu jednorodzinnego zobowiązany jest systematycznie przeprowadzać niezbędne przeglądy oraz dbać o należyty stan techniczny swojego domu. Obowiązki właścicieli domów jednorodzinnych określa prawo budowlane (art. 62). Najistotniejsze z tych obowiązków to: – przeprowadzanie kontroli stanu technicznego instalacji gazowej (przynajmniej raz na rok); – przeprowadzanie kontroli stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych, wentylacyjnych (przynajmniej raz na rok); – przeprowadzenie generalnego przeglądu stanu technicznego budynku oraz znajdujących się w nim instalacji (przynajmniej raz na pięć lat). Są to sprawy o tyle istotne, że brak wymaganych przeglądów stanowić może podstawę do odmowy wypłaty…

Read More

Polisa w firmie, a księgowość

Polisa w firmie, a księgowość

Najczęściej zadawanym pytaniem po wykupieniu polisy firmowej jest to dotyczące faktury. W świetle prawa już sama polisa stanowi fakturę i jest dokumentem księgowym, zatem firmy ubezpieczeniowe nie wystawiają Klientom instytucjonalnym żadnych dodatkowych dokumentów. Do zaksięgowania potrzebne będzie natomiast potwierdzenie dokonania płatności, a wiążąca będzie data dokonania tej płatności. Kolejnym problemem jest to, jak rozliczyć zakupioną polisę, jak zaksięgować i czy można traktować ją jako koszt uzyskania przychodu? To zależy już od rodzaju polisy. Zarówno mali przedsiębiorcy, jak i duże firmy zasadniczo wykupują dwa rodzaje ubezpieczeń: – obowiązkowe, jak np. OC…

Read More