Ubezpieczenie w podróży

Ubezpieczenie turystyczne to gwarancja spokoju podczas wakacji czy wyjazdów służbowych.

Gdy wybierasz się na zorganizowane wakacje z biurem podróży, najczęściej automatycznie wykupujesz polisę zapewniającą pokrycie kosztów leczenia szpitalnego oraz następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Rzadko kiedy zwracamy jednak uwagę na sumy ubezpieczenia jakie gwarantuje taka polisa, najczęściej są one niewystarczające. Warto zatem wziąć pod uwagę indywidualne wykupienie dodatkowej polisy opiewającej na wyższe sumy ubezpieczenia. Poza terenem Unii Europejskiej polisa tego typu jest wręcz absolutnie niezbędna.

Na terenie Unii Europejskiej ubezpieczeni jesteśmy w ramach NFZ, dotyczy to jednak tylko placówek publicznej opieki zdrowotnej. Niezbędne do uzyskania podstawowych świadczeń za granicą jest posiadanie karty EKUZ (http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-kroku/jak-wyrobic-karte-ekuz/). Łatwo jednak wyobrazić sobie sytuację, gdy ulegasz wypadkowi na nartach we Włoszech czy wypadkowi drogowemu w Hiszpanii. Pobyt w szpitalu opłaci Narodowy Fundusz Zdrowia, jednak co z transportem do kraju Ciebie, ale już jako połamanego delikwenta? Czy warto wykupić dodatkowe ubezpieczenie gwarantujące transport do kraju po wypadku lub leczeniu za granicą np. śmigłowcem? Pytanie retoryczne. Śmigłowiec jest droższy niż taksówka ze stoku do hotelu. Nierzadko transport taki wymaga specjalistycznych pojazdów, a w najgorszym scenariuszu potrzebny może okazać się transport zwłok do kraju, co może wiązać się z kosztami idącymi nawet w dziesiątki tysięcy złotych zależnie od zakątka świata, w którym się znajdowaliśmy. Zatem dodatkowa polisa to wręcz niezbędne uzupełnienie podstawowych świadczeń, jakie zapewnia nam ubezpieczenie w ramach karty EKUZ.

Dodatkowa polisa ubezpieczenia w podróży pokrywa koszty leczenia związane z hospitalizacją, badaniami, zabiegami, operacjami, transportem medycznym, zapewni też finansowanie niezbędnych leków i środków opatrunkowych. Powinna obejmować też następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW). Jeśli wybierając się na wakacje planujemy jeździć na nartach, czy nurkować, polisę koniecznie rozszerzyć trzeba o uprawianie sportów. Składka wzrośnie, ale proporcjonalnie wraz z naszym świętym spokojem podczas aktywnego wypoczynku.

Polisa podróżna i alkohol to również osobny temat. Zazwyczaj w ubezpieczeniach dotyczących wyjazdów za granicę ujęte są ograniczenia związane z alkoholem właśnie. Zatem jeśli planujemy spożywać lokalne trunki wysokoprocentowe, powinniśmy wykupić polisę, która wyłączeń tego typu nie ma ujętych w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Wiąże się to oczywiście z dodatkową składką.

Ważnym elementem przy kalkulowaniu składek ubezpieczeń podróżnych są choroby przewlekłe. Jeśli mamy nadciśnienie, czy chorobę nowotworową, poinformujmy o tym firmę ubezpieczeniową. Składka będzie co prawda wyższa, natomiast będziemy mieć pewność, że w razie czego firma ubezpieczeniowa pokryje za nas rachunki związane z leczeniem, czy transportem do Polski.

Dodatkowo wykupić można również ubezpieczenie bagażu. Nie jest sprzedawane samodzielnie, a jako dodatek do polisy podróżnej obejmującej pobyt w szpitalu i NNW. Statystyki nie kłamią i kradzieże czy zagubienia bagażu zdarzają się wcale nie tak rzadko. Ważne jest by dokładnie sprawdzić zakres tego typu ubezpieczenia, bo najczęściej nie obejmuje swoim zakresem elektroniki, a zatem aparatów fotograficznych czy komputerów, oraz np. kosztowności.

Jako opcję dodatkową dokupić można też ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) na czas wyjazdu. Tę opcję należy rozważyć, gdy nie posiadamy ubezpieczenia odpowiedzialności w życiu prywatnym (więcej tutaj: OC w życiu prywatnym), które z kolei często stanowi opcję dodatkową przy polisach ubezpieczenia domów i mieszkań. Podczas wyjazdu z tego typu polisą istotne jest by sprawdzić zakres terytorialny jej działania, niektóre polisy OC w życiu prywatnym obejmują swoim działaniem tylko miejsce zamieszkania (mieszkanie, posesja), inne ograniczają odpowiedzialność towarzystwa tylko do terytorium Polski, jeszcze inne swoim zakresem terytorialnym obejmują cały świat.

Reasumując, najważniejsze są zakres i suma ubezpieczenia. Te z najniższą składką to najczęściej atrapy polis, niby mamy ubezpieczenie, ale tak naprawdę nie jesteśmy ubezpieczeni.

Osoby często podróżujące mogą wykupić ubezpieczenie podróżne/ turystyczne na cały rok. Przy dużej liczbie wyjazdów plusem może okazać się nie tylko niższa składka, niewątpliwym walorem takiego rozwiązania jest też brak potrzeby załatwiania formalności związanych z ubezpieczeniem za każdym razem, przed każdym wyjazdem. Składka? Zależnie od zakresu: 600- 1.000 zł rocznie. W tego typu polisach długoterminowych najczęściej ograniczony jest okres jednorazowego pobytu za granicą, najczęściej do 90 dni- na to również trzeba zwrócić uwagę.

Related posts