Ubezpieczenia branżowe

Ubezpieczenia dla firm mogą pozornie wydawać się bardzo podobne, niezależnie od branży czy rodzaju prowadzonej działalności. Pozornie. Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności, polisy dla poszczególnych branż bardzo się różnią, każdą branżę charakteryzują bowiem różne ryzyka.

Już choćby na etapie wyceny majątku. Jedna firma posiadać będzie swój własny majątek, inna będzie maszyny czy sprzęt leasingować, jeszcze inna zakup niezbędnych do pracy narzędzi będzie wspierać kredytem, a bank może w takim przypadku domagać się zabezpieczenia na swoją rzecz w postaci cesji praw do polisy. W sklepie spożywczym z kolei, lodówki stanowić mogą własność koncernów (jak np. Coca-Cola), które w ten sposób promują się w sieciach placówek handlowych. Na innych zasadach ubezpieczamy koparki, a na innych sprzęt elektroniczny (więcej tutaj: Ubezpieczenie majątku firmy). Inne jest ryzyko pożaru w zakładzie ślusarskim, a inne w salonie z telefonami komórkowymi. Ryzyko włamania również znacznie się różni w ostatnim przytoczonym przykładzie.

Ale firma to nie tylko majątek, to też odpowiedzialność. Inne ryzyka spędzają sen z powiek właścicielowi firmy budowlanej, inne właścicielowi apteki, jeszcze inne właścicielowi salonu urody, czy geodecie, a jeszcze dyrektorowi w fabryce mebli.

Właśnie dlatego niezmiernie ważne jest to, by do polisy dobrać odpowiednie klauzule, tak by faktycznie zabezpieczała ona przedsiębiorcę i firmę przed realnymi zagrożeniami. Dla sklepów spożywczych będzie to klauzula dotycząca rozmrożeń towaru (co ważne towar często jest własnością osób trzecich, na co też należy zwrócić uwagę), a dla serwisów rowerowych istotne będzie, by w polisie ubezpieczeniowej zaznaczyć, że posiadają one mienie osób trzecich pozostawione w celu wykonania usługi.

Dla jednej firmy OC działalności gospodarczej (więcej tutaj: OC działalności gospodarczej) będzie tylko opcją do wyboru (choć w przypadku większości branż ktoś może pośliznąć się na schodach, za co odpowiada przedsiębiorca), a w innym przypadku OC prowadzonej działalności może okazać się niezbędnym warunkiem do tego, by móc stanąć do przetargu na wykonanie usługi. Ważne jest też dla podwykonawców.

Dlatego też, ze względu na różnorodność zarówno dostępnych rozwiązań, jak i indywidualnych potrzeb lokalnych firm, stworzyliśmy kategorię ubezpieczeń branżowych, która ma za zadanie ułatwić poznańskim przedsiębiorcom poruszanie się po skomplikowanym rynku ubezpieczeń:

Ubezpieczenie salonu fryzjerskiego, salonu kosmetycznego, salonu urody;

Ubezpieczenie apteki;

– Ubezpieczenie lokalu gastronomicznego;

– Ubezpieczenie firmy budowlanej;

– Ubezpieczenie geodety;

– Ubezpieczenie serwisu rowerowego.

Related posts