Narty

Ubezpieczenie podczas wyjazdu na narty obejmuje tak naprawdę dwie podstawowe rzeczy: odpowiedzialność cywilną (OC) gdybyśmy zrobili komuś krzywdę szusując na stoku, oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (w tym transport i hospitalizacja). OC narciarza, to tak naprawdę OC w życiu prywatnym. Wykupić je można w ramach ubezpieczenia domu czy mieszkania, ale również przy krótkoterminowej polisie na czas wyjazdu. W tym przypadku warto jednak mieć świadomość, że suma ubezpieczenia powinna być jak najwyższa. Zacznijmy od tego, że na nartach nie jeżdżą ludzie biedni, wyobraźmy sobie zatem sytuację, że na stoku w…

Read More

OC lekarza

Praca lekarza, to niewyobrażalna wręcz odpowiedzialność, z której zwykli śmiertelnicy często nie zdają sobie nawet sprawy. To odpowiedzialność za ludzkie życie.  Jednak odpowiedzialność moralna za życie i zdrowie osób trzecich to tylko jedna strona medalu, bowiem często wiąże się ona dla lekarzy również z odpowiedzialnością finansową. Rzadko kiedy lekarz pracuje tylko na etacie, w polskich warunkach, żeby zarobić, trzeba się narobić, nawet pomimo wielu lat poświęconych specjalistycznej edukacji. Obowiązkowe ubezpieczenie OC lekarzy oraz lekarzy dentystów adresowane jest do osób wykonujących działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. W zakresie tym…

Read More

Przyszłość dziecka

Dzieci to nasz cały świat. Troszczymy się o nie na co dzień, ale myślimy też o ich przyszłości, w tym również finansowej. Marzymy o tym, że stać nas będzie na dobre studia, by zapewnić odpowiednie wykształcenie dające start w dorosłe życie. Im wcześniej o finansowej przyszłości naszego dziecka pomyślimy, tym lepiej, ponieważ zwyczajnie okres odkładania niezbędnych środków będzie dłuższy. Często na odkładanie pieniędzy decydują się dziadkowie, dla których wnuki są przysłowiowym oczkiem w głowie. Ale co w sytuacji, gdy nie będzie miał kto oszczędzać na przyszłość dziecka? Co gdy nas…

Read More

Fundusze inwestycyjne

Rynek inwestycyjny jest skomplikowany. Jako ludzie, z jednej strony, pragniemy w miarę możliwości pomnażać swój kapitał maksymalizując zyski, z drugiej chcielibyśmy by obarczone to było  jak najmniejszym ryzykiem. Trudno znaleźć złoty środek. Jedną z opcji są lokaty bankowe, powszechnie kojarzone z gwarancją zysku. Tyle, że zysk z lokat na poziomie 1,5% w skali roku niekoniecznie spełnia oczekiwania wszystkich inwestorów. Inne narzędzia inwestycyjne dają z kolei szanse na większe zyski, obarczone jest to jednak większym ryzykiem ewentualnej straty. Dlatego inwestując nasze ciężko zarobione pieniądze, powinniśmy określić przede wszystkim dwie rzeczy: Na…

Read More

III filar

„Trzeci filar” to tak naprawdę pojęcie bardzo szerokie. Generalnie rzecz ujmując „trzecim filarem” nazwać możemy wszystkie środki finansowe i trwałe, które będą w stanie zapewnić nam godziwą emeryturę. I tak może to być IKE (Indywidualne Konto Emerytalne), czy IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego), które na mocy ustawy gwarantują nam preferencje podatkowe, jeśli tylko odkładamy na nich pieniądze, ale zabezpieczenie emerytalne budować można też w ramach Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE), stanowić mogą go również posiadane oszczędności, nieruchomości będące naszą własnością, papiery własnościowe, kapitał zgromadzony w funduszach inwestycyjnych, czy też polisa na…

Read More

OFE

Otwarte Fundusze Emerytalne powstały w ramach reformy emerytalnej z 1999 roku, pozwalając na gromadzenie środków na emeryturę w ramach tzw. II filaru emerytalnego. Zgromadzone środki podlegają dziedziczeniu. ZUS czy OFE? Tak naprawdę bez różnicy… Największa reforma, mająca wpływ na dzisiejszą rzeczywistość wprowadzona została w 2014 roku. Po pierwsze: niezależnie od decyzji, jaką wtedy podjęliśmy, czyli „czy pozostajemy w OFE, czy przechodzimy do ZUS”, to i tak  połowa zgromadzonych do wtedy w OFE pieniędzy i tak tam pozostała. Ówczesna decyzja dotyczyła bowiem tylko składek przekazywanych na bieżąco i od tamtego momentu,…

Read More

Ubezpieczenia branżowe

Ubezpieczenia dla firm mogą pozornie wydawać się bardzo podobne, niezależnie od branży czy rodzaju prowadzonej działalności. Pozornie. Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności, polisy dla poszczególnych branż bardzo się różnią, każdą branżę charakteryzują bowiem różne ryzyka. Już choćby na etapie wyceny majątku. Jedna firma posiadać będzie swój własny majątek, inna będzie maszyny czy sprzęt leasingować, jeszcze inna zakup niezbędnych do pracy narzędzi będzie wspierać kredytem, a bank może w takim przypadku domagać się zabezpieczenia na swoją rzecz w postaci cesji praw do polisy. W sklepie spożywczym z kolei, lodówki stanowić…

Read More

Kupuję Sprzedaję samochód

ZWROT SKŁADKI PRZY SPRZEDAŻY AUTA Odzyskanie opłaconej składki ubezpieczeniowej po sprzedaży samochodu zależy tylko i wyłącznie od dobrej woli kupującego. Zgodnie z prawem bowiem, na nowego właściciela przechodzą zarówno prawa jak i obowiązki związane z polisą obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, czyli OC. Nowy właściciel może przejąć Twoją polisę, lub wypowiedzieć ją i zawrzeć nowe ubezpieczenie. Sprzedaż auta należy zgłosić firmie ubezpieczeniowej w czasie 14 dni od zawarcia transakcji kupna- sprzedaży, niezależnie od tego, czy kupujący przejmie dotychczasową polisę, czy też ją wypowie. Po zgłoszeniu zbycia/nabycia pojazdu Twojej firmie ubezpieczeniowej nowy…

Read More

Motocykl skuter

Motocykl to pasja i wolność. Jednak wolność wolnością, a obowiązki obowiązkami. Obowiązki to między innymi opłaty związane z posiadaniem jednośladu. OC motocykla zwykle jest tanie, najczęściej wpływ na składkę za obowiązkowe ubezpieczenie motocykla mają również zniżki, które posiadamy za bezszkodową jazdę samochodem. Co istotne, obowiązkowi ubezpieczenia w ramach OC podlegają wszystkie zarejestrowane pojazdy, nawet te stojące w garażu, czy w salonie domu jako wystrój wnętrza. Warto odnotować, że nie wszystkie firmy ubezpieczeniowe „lubią” motocyklistów, a składki, zarówno na OC jak i na AC potrafią być zaporowe.  

Read More

Ubezpieczenie bagażu

Dodatkowo wykupić można również ubezpieczenie bagażu. Nie jest sprzedawane samodzielnie, a jako dodatek do polisy podróżnej obejmującej pobyt w szpitalu i NNW (więcej tutaj: Ubezpieczenie w podróży). Statystyki nie kłamią i kradzieże czy zagubienia bagażu zdarzają się wcale nie tak rzadko. Ważne jest by dokładnie sprawdzić zakres tego typu ubezpieczenia, bo najczęściej nie obejmuje swoim zakresem elektroniki, a zatem aparatów fotograficznych czy komputerów, oraz np. kosztowności.

Read More