Ubezpieczenie wypadkowe

Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) to temat bardzo szeroki, ponieważ wypadek zdarzyć nam się może w bardzo wielu dziedzinach naszego życia. Ubezpieczenie od tego typu zdarzeń obejmuje wypadki powstałe w życiu codziennym, w pracy, szkole, oraz podczas podróży.

Na początek określmy jaka jest ogólna definicja nieszczęśliwego wypadku:

Polisa od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) chroni nas od zdarzeń, które zdefiniować możemy  w sposób następujący:  to nagłe zdarzenia wywołane zewnętrzną przyczyną, w wyniku których ubezpieczony (niezależnie od swojej woli) doznał rozstroju zdrowia, uszkodzenia ciała lub zmarł.

W jakich okolicznościach może się nam zatem wydarzyć nieszczęśliwy wypadek? Podczas spaceru, jazdy na rowerze, jazdy na nartach, wykonywania remontu, podróży samochodem itd… wachlarz zdarzeń jest bardzo szeroki, często ciężko nam sobie nawet wyobrazić kiedy i w jakich okolicznościach możemy sobie nieświadomie wyrządzić krzywdę.

Polisę NNW możemy wykupić osobno, jak również jako opcję przy naszej polisie na życie, niezależnie od tego, jakiego rodzaju będzie to polisa. Zależnie już od polisy i jej zakresu chronić ona będzie nas w razie pobytu w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku, niezdolności do pracy wskutek NNW, czy kalectwa wskutek NNW, a rodzinę zabezpieczy na okoliczność naszej śmierci w wyniku wypadku.

Ubezpieczenie NNW sprzedawane jest też często wraz z polisą pojazdu, więcej tutaj: NNW auto.

Opcja NNW, to również podstawa przy polisach, które kupujemy na wyjazdy zagraniczne, więcej tutaj: Ubezpieczenie w podróży.

Najczęściej w wyniku nieszczęśliwego wypadku wypłacane są odszkodowania z tytułu kalectwa/ inwalidztwa lub uszczerbku na zdrowiu. Wykupić można je zamiennie,  jaka jest zatem różnica?

– kalectwo: poważne zdarzenie, najczęściej rozumiane jest jako utrata konkretnej kończyny (np. nogi, ręki), lub utrata funkcji (np. utrata wzroku, słuchu, ale też trwały niedowład kończyny). Kalectwo, czy też inwalidztwo wyliczane jest procentowo na podstawie tabeli w danych warunkach ogólnych ubezpieczenia.

Przykład: Jeśli suma ubezpieczenia NNW wynosi 100.000 zł, a utrata dłoni określona jest przez ubezpieczyciela na 50% sumy ubezpieczenia, w takim przypadku firma ubezpieczeniowa wypłaci nam 50.000 zł odszkodowania. Kciuk „wyceniony” może być z kolei na np. 5% sumy ubezpieczenia, zatem wypłacone za takie świadczenie wyniesie 5.000 zł. Tabele i warunki w poszczególnych Towarzystwach ubezpieczeniowych różnią się i tak jedna firma wypłaci za utratę jednej ręki, inna dopiero gdy stracimy obie ręce- warto zatem spojrzeć w konkretne warunki i tabele.

– uszczerbek: tutaj również utrata zdrowia wyliczana jest procentowo, ale obejmuje też mniej poważne zdarzenia, a wypłata wystąpić może już przy orzeczeniu 1% uszczerbku na zdrowiu. Polisę tego typu zawrzeć można często w dwóch wersjach: systemie proporcjonalnym lub progresywnym. W proporcjonalnym za każdy procent uszczerbku wypłacona zostanie taka sama kwota za każdy procent uszczerbku, niezależnie od tego jak duży ten uszczerbek będzie, natomiast w systemie progresywnym, przy poważniejszych uszczerbkach (powyżej określonego poziomu, np. przy uszczerbku powyżej 25% stosowany jest inny przelicznik, podnoszący wysokość wypłacanego odszkodowania- im wyższy uszczerbek, tym wyższa jest kwota za każdy 1% uszczerbku).

Related posts