Cesja na rzecz banku

Banki udzielając kredytu hipotecznego na ogół wymagają zabezpieczenia w postaci cesji praw na ich rzecz w polisie ubezpieczenia mieszkania czy domu, a czasem również zabezpieczenia hipoteki polisą na życie kredytobiorcy (więcej tutaj: Zabezpieczenie hipoteki).

Banki wymagają często, by polisa majątkowa opiewała na pełną wartość nieruchomości, a niekoniecznie na wartość kredytu, którego bank nam udzielił, pomimo faktu, że najczęściej ta druga wartość jest niższa.

Istotne jest to, by zwrócić uwagę, czego dokładnie dotyczy cesja praw z polisy na rzecz banku. Zdarza się bowiem, iż wykupujemy jedną, kompleksową polisę ubezpieczeniową naszej nieruchomości, a polisa ta poza wartością samego lokalu mieszkalnego czy domu, obejmuje ochroną również nasze prywatne mienie w postaci umeblowania, czy elementów stałych, takich jak kuchnia w zabudowie, podczas gdy tego rodzaju mienie nie stanowi w żaden sposób naszego zobowiązania wobec banku. Warto na to zwrócić uwagę w trakcie zawierania umowy ubezpieczenia.

Zwróćmy też uwagę, by w cesji znalazły się właściwe dane banku udzielającego nam kredytu. Jedne banki życzą sobie, by w cesji podany był adres centrali banku, inne natomiast, by wpisane były dane konkretnego oddziału.

Przy pierwszej polisie ubezpieczeniowej sama cesja ujęta w polisie nie jest najczęściej wystarczająca. Bank osobno przygotowuje swoje dokumenty, na których firma ubezpieczeniowa potwierdzić ma przyjęcie do wiadomości cesji praw na jego rzecz. Jeśli w kolejnych latach nie zmieniamy firmy ubezpieczeniowej, to na ogół wystarczy dostarczenie do banku polisy potwierdzającej kontynuowanie przez nas ubezpieczenia.

Bank, w ramach kredytu hipotecznego, często wymaga od nas nie tylko zabezpieczenia nieruchomości. Zdarza się, że wymaga również polisy na życie. O ile na początku trwania umowy kredytowej warto ją zawrzeć za pośrednictwem banku (może mieć to wpływ na koszt kredytu), o tyle w późniejszych latach zasadnym z punktu widzenia naszych finansów może okazać się zawarcie stosownej polisy na własną rękę. Więcej o polisach na życie tutaj: Ubezpieczenie na życie.

Related posts

Leave a Comment