Ubezpieczenie apteki

Branża farmaceutyczna  charakteryzuje się swoistymi ryzykami, od których przedsiębiorca prowadzący aptekę, z jednej strony może, ale z drugiej strony tak naprawdę powinien się po prostu ubezpieczyć.

Apteka to biznes jak każdy inny, ale specyfika tego typu działalności powoduje, że ryzyka uniwersalne (jak ubezpieczenie majątku, czy podstawowe OC działalności gospodarczej) to tylko częściowe rozwiązanie, jeśli chodzi o kwestie potrzeb ubezpieczeniowych aptekarzy. Kradzież z włamaniem, pożar, dewastacja, stłuczenie czy zalanie może wydarzyć się w ramach prowadzenia każdego rodzaju działalności gospodarczej.

Dlaczego zatem odpowiedzialność wynikająca z prowadzenia apteki jest większa, aniżeli ta wynikająca z większości innych działalności?

Po pierwsze kwestia utylizacji leków- polisa ubezpieczeniowa zapewnić może pokrycie kosztów utylizacji leków, jeśli z jakichś powodów ulegną one zniszczeniu.

Dochodzi do tego refundacja leków, a w kontekście ubezpieczenia,  zabezpieczenie finansowe na wypadek, gdyby utracone zostały dokumenty niezbędne do refundacji leków.

Właściciel apteki może rozszerzyć zakres ubezpieczenia OC działalności gospodarczej o szkody osobowe związane ze sprzedawanym produktem. Zdarzyć się bowiem może omyłkowe wydanie pacjentowi niewłaściwego, bądź przeterminowanego leku. Szkody wyrządzone osobom trzecim polegać mogą też na niewykonaniu czy też nienależytym wykonaniu leku recepturowego.

Niezmiernie istotne w ubezpieczeniach dla aptek jest uzupełnienie polisy o ryzyko przepięć w sieci energetycznej, ponieważ wiąże się to z ewentualnym niezachowaniem odpowiedniej temperatury w lodówkach, w których przechowywane są niektóre lekarstwa.

Dodatkowo warto pomyśleć o ubezpieczeniu grupowym dla pracowników. Niektóre firmy dodatkowo oferują również ochronę prawną farmaceuty.

Related posts

Leave a Comment