OFE

Otwarte Fundusze Emerytalne powstały w ramach reformy emerytalnej z 1999 roku, pozwalając na gromadzenie środków na emeryturę w ramach tzw. II filaru emerytalnego. Zgromadzone środki podlegają dziedziczeniu.

ZUS czy OFE? Tak naprawdę bez różnicy… Największa reforma, mająca wpływ na dzisiejszą rzeczywistość wprowadzona została w 2014 roku. Po pierwsze: niezależnie od decyzji, jaką wtedy podjęliśmy, czyli „czy pozostajemy w OFE, czy przechodzimy do ZUS”, to i tak  połowa zgromadzonych do wtedy w OFE pieniędzy i tak tam pozostała. Ówczesna decyzja dotyczyła bowiem tylko składek przekazywanych na bieżąco i od tamtego momentu, a nie już zgromadzonych w OFE środków finansowych. Tak więc, czy tego chcemy, czy nie, to przynajmniej na tę chwilę i tak jesteśmy Klientami OFE, pomimo iż czasem możemy sobie z tego nawet nie zdawać sprawy- choć OFE co rok przesyłają nam informacje dotyczące naszego konta.

Co do decyzji, na czym tak naprawdę polegała? Otóż stopa procentowa składki na ubezpieczenie emerytalne wynosi obecnie 19,52% podstawy jej wymiaru (czyli naszego wynagrodzenia), a w skrócie rzecz ujmując od 1 lutego 2014 r. do wyboru były dwie opcje: całość z 19,52% przekazywana jest do ZUS (z czego 7,3% na subkoncie), lub część z tego w wymiarze 2,92% przekazywana jest do OFE.

Aktualnie (do 31.07.2016r.) w ramach tzw. „okna transferowego” dokonać możemy zmiany decyzji podjętej w 2014 roku, czyli przejść z ZUS do OFE, lub z OFE do ZUS. Pamiętajmy, decyzja dotyczy 2,92% podstawy wymiaru składki. Kolejna taka szansa dopiero za 4 lata… o ile nie dojdzie do kolejnych zmian w przepisach, a na to właśnie się zanosi…

W 2014 roku wprowadzono też tzw. „zabezpieczenie suwakowe”, polega ono na tym, że na 10 lat przed naszą emeryturą Otwarte Fundusze Emerytalne i tak zaczynają stopniowo przekazywać zgromadzone przez nas pieniądze do… ZUS, tak by w ciągu tych dziesięciu lat, do dnia przejścia na emeryturę przekazać… całość. Zatem tak czy owak, emeryturę w całości wypłacać będzie nam ZUS.

No chyba, że zatroszczymy się o prywatną emeryturę (więcej tutaj: III filar emerytalny), co tak naprawdę bezwzględnie powinniśmy uczynić. Im wcześniej, tym lepiej.

Related posts