Podróże służbowe

W erze globalizacji polskie firmy coraz częściej wysyłają swoich pracowników w najróżniejsze zakątki świata w ramach wyjazdów służbowych.

Jeśli w trakcie wyjazdu służbowego pracownik ulegnie wypadkowi bądź zachoruje, pracodawca powinien zapewnić mu finansowanie leczenia. Może zrobić to oczywiście z własnej kieszeni, ale istnieje też możliwość wykupienia odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenie w podróży służbowej to najczęściej zwykła polisa turystyczna (więcej tutaj: Ubezpieczenie w podróży), uzupełniona o dodatkowe opcje związane z wykonywaniem pracy za granicą. Wyjazdy służbowe zasadniczo podzielić możemy na krótkoterminowe oraz długoterminowe. Różnią się też ze względu na charakter wykonywanych przez nas zadań służbowych. Czym innym jest 2-dniowy wyjazd na targi do Berlina pracownika umysłowego, a czym innym 2-miesięczny wyjazd wykwalifikowanego pracownika fizycznego na budowę w północnej Afryce.

Podstawowy zakres polisy obejmować powinien koszty leczenia oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków.. Wtedy to firma ubezpieczeniowa, a nie pracodawca pokrywa koszty związane z badaniami, zabiegami, operacjami, zapłaci za transport medyczny, czy niezbędne leki i środki opatrunkowe.

Dla pracowników często wyjeżdżających w podróże służbowe firmy wykupić mogą ubezpieczenie podróżne/ turystyczne na cały rok. Przy dużej liczbie wyjazdów plusem może okazać się nie tylko niższa składka, niewątpliwym walorem takiego rozwiązania jest też brak potrzeby załatwiania formalności związanych z ubezpieczeniem za każdym razem, przed każdym wyjazdem. Składka? Zależnie od zakresu: 600- 1.000 zł rocznie. W tego typu polisach długoterminowych najczęściej ograniczony jest okres jednorazowego pobytu za granicą, najczęściej do 90 dni- na to również trzeba zwrócić uwagę.

Duże firmy, często ubezpieczenie pracowników mogą mieć też w ramach innych posiadanych produktów, np. kart kredytowych. W takiej sytuacji dublowanie ubezpieczenia nie ma sensu, natomiast warto jak zawsze zwrócić uwagę na jego zakres.

Pozostaje jeszcze kwestia księgowania kosztów poniesionych przez pracodawcę na ubezpieczenie pracownika w podróży służbowej za granicą. Polisa w takim przypadku (jej część dotycząca kosztów leczenia za granicą) teoretycznie stanowi zabezpieczenie przedsiębiorcy przed poniesieniem ewentualnych kosztów. Praktycznie jednak nie dla każdego urzędu skarbowego, interpretacje niestety potrafią się różnić. (więcej tutaj: Polisa w firmie, a księgowość).

Niezależnie od problemów związanych z księgowaniem, polisa sama w sobie stanowi zabezpieczenie interesów pracodawcy.

Related posts