Wypadek, a kolizja- różnica

Wbrew pozorom różnica pomiędzy wypadkiem, a kolizją wcale nie wynika ze stopnia zniszczenia pojazdów. Wynika ona z tego, czy w zdarzeniu ucierpieli ludzie, czy też nie. Jeśli w zdarzeniu drogowym ktoś zginął, zmarł w jego wyniku w szpitalu, albo jego leczenie trwa dłużej niż 7 dni, wtedy mówimy o wypadku. Z kolizją mamy do czynienia wtedy, gdy ucierpiały tylko pojazdy, czy inna infrastruktura, ale nie ma żadnych szkód osobowych. Czasem na miejscu zdarzenia ciężko jest je „na gorąco” zaklasyfikować, dlatego też należy przyjąć, że jeśli którykolwiek z uczestników odczuwa ból…

Read More

Ubezpieczenie wypadkowe

Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) to temat bardzo szeroki, ponieważ wypadek zdarzyć nam się może w bardzo wielu dziedzinach naszego życia. Ubezpieczenie od tego typu zdarzeń obejmuje wypadki powstałe w życiu codziennym, w pracy, szkole, oraz podczas podróży. Na początek określmy jaka jest ogólna definicja nieszczęśliwego wypadku: Polisa od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) chroni nas od zdarzeń, które zdefiniować możemy  w sposób następujący:  to nagłe zdarzenia wywołane zewnętrzną przyczyną, w wyniku których ubezpieczony (niezależnie od swojej woli) doznał rozstroju zdrowia, uszkodzenia ciała lub zmarł. W jakich okolicznościach może się…

Read More

Niezdolność do pracy

Ubezpieczenie od trwałej i całkowitej niezdolności do pracy, to polisa zabezpieczająca nas przed tym, gdybyśmy na skutek nieszczęśliwego wypadku (NNW), czy ciężkiej choroby nie mogli podjąć żadnej pracy zarobkowej np. przez okres minimum 12 miesięcy.  Skąd w takiej sytuacji wziąć pieniądze na bieżące życie, nie mówiąc już o rehabilitacji czy leczeniu? W wielu przypadkach, firmy ubezpieczeniowe racjonalnie podchodzą do diagnozy lekarskiej i jeśli stan pacjenta nie rokuje, że będzie on mógł podjąć jakąkolwiek pracę zarobkową w ciągu najbliższych 12 miesięcy świadczenie wypłacają od razu. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż…

Read More