OC działalności gospodarczej

Nie popełnia błędów ten, kto nie robi nic. Przedsiębiorcy to osoby aktywne, a aktywność wiąże się z ryzykiem nieumyślnego wyrządzenia szkody osobom czy podmiotom trzecim, np. Klientom czy kontrahentom, ale również osobom i podmiotom postronnym. Przed tego typu ryzykiem można zabezpieczyć się wykupując polisę odpowiedzialności cywilnej działalności gospodarczej.

Polisa tego typu jest o tyle istotna, że wobec poszkodowanych sądy orzekają coraz wyższe odszkodowania, a to w skrajnych przypadkach prowadzić może nawet do bankructwa firmy.

Ważne jest by polisę dobrać odpowiednio do rodzaju prowadzonej działalności. Dlatego też pod uwagę bierze się między innymi PKD firmy, ale również roczny obrót firmy, który również pozwala oszacować firmie ubezpieczeniowej ryzyko jakie przyjmuje na siebie w imieniu Klienta. I tak firma budowlana nie ma potrzeby, by ubezpieczać się od ryzyka rozmrożenia towaru, a sklep spożywczy od uszkodzenia gazociągu koparką.

Co niezmiernie istotne: OC działalności gospodarczej stanowi zabezpieczenie finansowe dla podpisywanych kontraktów. Tego typu gwarancji wymagają m. in. główni wykonawcy wyłonieni w przetargach od swoich podwykonawców, od głównych wykonawców z kolei zabezpieczenia wymaga inwestor czy zleceniodawca.

Related posts