IKZE Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), obok Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE), w obecnej formie, to tak naprawdę odpowiedź na porażkę reformy systemu emerytalnego z 1999 roku. Dlaczego porażkę? Otóż stworzony wówczas system przewidywał, iż nasze przyszłe emerytury budować będziemy na trzech filarach:

– I filar: ZUS (obowiązkowy)

– II filar: OFE (obowiązkowe)

III filar: niezdefiniowany (dobrowolny)

Pomijając dwa pierwsze rozwiązania, sedno problemu związanego z trzecim filarem tkwi w słowie „dobrowolny”. Polacy okazali się nieskorzy do oszczędzania na WŁASNĄ emeryturę we WŁASNYM zakresie.

Stąd właśnie pojawił się pomysł, by stworzyć rozwiązania, które zachęcają ich do tego poprzez preferencje podatkowe. Znamienne jest to, że ustawowo ustalone zostały maksymalne limity wpłat, minimalne ustalają instytucje oferujące IKZE i IKE swoim Klientom.

KORZYŚCI PODATKOWE:

Wpłaty na IKZE dokonane w danym roku podatkowym odliczyć można od podstawy opodatkowania. Istnieje odpowiednia rubryka w drukach PIT, gdzie wysokość wpłat należy wpisać. Wpłaty podlegają zwolnieniu z podatku od zysków kapitałowych (tzw. „Podatek Belki”).

OPODATKOWANIE WYPŁATY:

Przy wypłacie, nawet jeśli dotrwamy do końca programu, zapłacić trzeba zryczałtowany podatek w wysokości 10% od wartości zgromadzonych środków.

ROCZNY LIMIT WPŁAT:

Roczny limit maksymalnych wpłat w 2016 roku nie może przekroczyć  4.866 zł.

SPOSÓB DOKONYWANIA WPŁAT:

Możliwe jest dostosowanie dokonywania wpłat do własnych możliwości finansowych i preferencji. Maksymalny roczny limit wpłacić można jednorazowo, wybrać można częstotliwość miesięczną (najczęściej minimum 50 zł miesięcznie), jak również wybrać opcję z wpłatami nieregularnymi.

WYPŁATA Z ZACHOWANIEM KORZYŚCI PODATKOWYCH:

Nie wcześniej, niż przed osiągnięciem 65 roku życia, przy założeniu dokonania przynajmniej jednej wpłaty w pięciu różnych latach kalendarzowych trwania programu.

WCZEŚNIEJSZA WYPŁATA ŚRODKÓW:

Tylko w całości, wypłatę należy w PIT zapisać jako przychód za dany rok, czyli za rok, w którym dokonaliśmy wypłaty. Warto zwrócić uwagę na fakt, że wpłaty mogliśmy dokonać w roku, w którym zwrot podatku udało nam się uzyskać na poziomie 18%, a wypłaty dokonujemy w roku podatkowym, kiedy do zapłacenia mamy stawkę na poziomie 32%…

DZIEDZICZENIE:

Środki zgromadzone w ramach IKZE podlegają dziedziczeniu. Spadkobiercy nie zapłacą podatku od spadków czy darowizn z tytułu tych środków, zapłacą natomiast 10% podatek zryczałtowany, chyba że zdecydują się przenieść je na własne IKZE. I tak siłą rzeczy zapłacą go wtedy później, czyli w momencie przejścia na emeryturę, lub w chwili, gdy zdecydują się zrezygnować z programu wcześniej.

Zgodnie z prawem każdy może posiadać tylko jedno konto IKZE.

Jeśli gromadzimy środki na emeryturę np. na koncie bankowym, warto rozważyć przetransferowanie tych środków do IKE i IKZE- da nam to wymierne korzyści finansowe: brak podatku od zysków kapitałowych, czy też zwrot podatku w danym roku podatkowym.

Related posts