OC lekarza

Praca lekarza, to niewyobrażalna wręcz odpowiedzialność, z której zwykli śmiertelnicy często nie zdają sobie nawet sprawy. To odpowiedzialność za ludzkie życie.  Jednak odpowiedzialność moralna za życie i zdrowie osób trzecich to tylko jedna strona medalu, bowiem często wiąże się ona dla lekarzy również z odpowiedzialnością finansową.

Rzadko kiedy lekarz pracuje tylko na etacie, w polskich warunkach, żeby zarobić, trzeba się narobić, nawet pomimo wielu lat poświęconych specjalistycznej edukacji.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC lekarzy oraz lekarzy dentystów adresowane jest do osób wykonujących działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. W zakresie tym mieszczą się następujące praktyki:

  • indywidualna praktyka lekarska i praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania,
  • indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska i specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania,
  • indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem lub,
  • indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem.

Warunki obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą reguluje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 roku (Dz. U. Nr 293 poz. 1729).

Odpowiedzialność firm ubezpieczeniowych w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia lekarzy obejmuje  szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego lub osób objętych ubezpieczeniem, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych. OC lekarskie nie obejmuje zatem:

  • szkód wyrządzonych przez lekarza po pozbawieniu go prawa do wykonywania zawodu;
  • szkód polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu czy utracie rzeczy;
  • kar umownych;
  • szkód powstałych na skutek aktów terrorystycznych, działań wojennych, czy zamieszek lub rozruchów.

Rodzaj i zakres polisy należy dobrać do zakresu wykonywanej przez lekarza pracy, oraz formy prawnej, w ramach której tę pracę wykonuje. Warto rozważyć uzupełnienie podstawowej polisy wymaganej przez prawo o dodatkowe opcje i klauzule, które dadzą konkretnemu lekarzowi z konkretną specjalizacją i osobistą odpowiedzialnością komfort pracy w trakcie pomagania innym.

Praca na SOR, karetka, zdalne wykonywanie zleceń na odległość, to tylko niektóre z elementów, jakie trzeba wziąć pod uwagę przy konstruowaniu polisy odpowiadającej realnym potrzebom danego lekarza. Inna jest w końcu odpowiedzialność i zadania dermatologa, inna chirurga, a z jeszcze innymi problemami zdrowotnymi spotyka się na co dzień pediatra. Czasem warto wziąć pod uwagę takie opcje, jak ochrona prawna, oraz ekspozycja na HIV, czy WZW.

Related posts