Niezdolność do pracy

Ubezpieczenie od trwałej i całkowitej niezdolności do pracy, to polisa zabezpieczająca nas przed tym, gdybyśmy na skutek nieszczęśliwego wypadku (NNW), czy ciężkiej choroby nie mogli podjąć żadnej pracy zarobkowej np. przez okres minimum 12 miesięcy.  Skąd w takiej sytuacji wziąć pieniądze na bieżące życie, nie mówiąc już o rehabilitacji czy leczeniu? W wielu przypadkach, firmy ubezpieczeniowe racjonalnie podchodzą do diagnozy lekarskiej i jeśli stan pacjenta nie rokuje, że będzie on mógł podjąć jakąkolwiek pracę zarobkową w ciągu najbliższych 12 miesięcy świadczenie wypłacają od razu. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż…

Read More