III filar

„Trzeci filar” to tak naprawdę pojęcie bardzo szerokie. Generalnie rzecz ujmując „trzecim filarem” nazwać możemy wszystkie środki finansowe i trwałe, które będą w stanie zapewnić nam godziwą emeryturę.

I tak może to być IKE (Indywidualne Konto Emerytalne), czy IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego), które na mocy ustawy gwarantują nam preferencje podatkowe, jeśli tylko odkładamy na nich pieniądze, ale zabezpieczenie emerytalne budować można też w ramach Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE), stanowić mogą go również posiadane oszczędności, nieruchomości będące naszą własnością, papiery własnościowe, kapitał zgromadzony w funduszach inwestycyjnych, czy też polisa na życie, przy której przez lata naszej ciężkiej pracy gromadzi się kapitał.

Tak naprawdę nie ważne jest to, w jaki sposób zadbamy o swoją emeryturę, ważne jest to, że zadbać o tę emeryturę na własną rękę zwyczajnie musimy, ponieważ pieniądze, które otrzymamy z ZUS i z OFE z całą pewnością srogo nas rozczarują. Pokazują to listy, które co rok przesyła do nas Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wyliczone tam emerytury często nie przekraczają… 500 zł miesięcznie. Jak żyć?

Related posts