Ubezpieczenie na Życie- RODZINNE

Dlaczego warto?

Żyjemy w czasach, w których nieustannie za czymś biegniemy, gonimy kolejny dzień, przeraża nas poniedziałek, cieszy piątek- a wszystko po to by zapewnić spokojną i dostatnią przyszłość naszym bliskim, naszej rodzinie… potomnym. Na co dzień tracimy i zapominamy prawdziwe wartości. Z punktu widzenia naszej rodziny, jesteśmy wartością wymierną, jako ludzie wnoszący do domowego budżetu określone środki finansowe. Sentymenty sentymentami, ale niestety jest tak, że śmierć to nie tylko tęsknota i ból. Z punktu widzenia budżetu domowego i finansowego zabezpieczenia naszych bliskich jesteśmy po prostu kapitałem! Ubezpieczenie to nie luksus czy fanaberia, a nasz podstawowy obowiązek wobec tych, których kochamy. I nie chodzi tu tylko o polisy na życie, dotyczy to również mienia, które ciężką pracą zdobyliśmy np. naszego mieszkania czy domu.

Polisa na życie to gwarancja spokoju, dla nas psychicznego, dla najbliższych finansowego. Powinna zabezpieczać nas i naszą rodzinę, zabezpieczać przed brakiem pieniędzy w domu, gdy  w wyniku choroby, wypadku czy śmierci nie będziemy już w stanie wnosić do rodzinnego budżetu tyle, ile dotychczas z siebie i naszej pracy mogliśmy dawać.

Rozwiązań jest wiele, tak samo jak wiele jest rodzin, sytuacji i potrzeb. Chodzi o to, by znaleźć dla siebie odpowiednie rozwiązanie zabezpieczające potrzeby nasze i naszej rodziny.

Program „Multi Ochrona Plus” to indywidualna polisa na życie w ramach tzw. „grupy otwartej”, polisa swoim zakresem bliźniaczo podobna jest do rozwiązań, jakie oferują polisy grupowego ubezpieczenia na życie zawierane w zakładach pracy. Tego typu rozwiązania są w Polsce bardzo cenione, głównie ze względu na doskonałą relację składki w stosunku do zakresu ubezpieczenia oraz ze względu na szeroki wachlarz opcji dodatkowychRODZINNYCH.

Ubezpieczenie dostępne jest w 3 wariantach, różniących się między sobą składką oraz sumami ubezpieczenia za poszczególne zdarzenia. Składka, zależnie od opcji waha się już od 34 złotych miesięcznie do 55 złotych miesięcznie.

DLA KOGO?
 • dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą;
 • dla osób zatrudnionych w małych i średnich firmach, gdzie nie ma ubezpieczenia grupowego;
 • dla osób posiadających polisę na życie z wysoką sumą ubezpieczenia, ale bez dodatkowych opcji typu: urodzenie dziecka, śmierć rodzica, pobyt w szpitalu;
 • dla osób posiadających ubezpieczenie grupowe w firmie, ale z niewystarczającą sumą ubezpieczenia;
 • dla osób, które nie są nigdzie zatrudnione;
 • dla małżeństw planujących potomstwo;
 • dla osób w wieku 18- 55 lat.
 
ZALETY POLISY:
 • uproszczone procedury przystąpienia (brak badań i ankiety medycznej);
 • niska składka;
 • szeroki zakres;
 • pomoc w wypełnieniu dokumentów i wnioskowaniu o wypłatę świadczenia;
 • szybka wypłata świadczenia od momentu złożenia stosownych dokumentów;

 polisa na życie Poznań

 polisa na życie Poznań

 

Oprócz sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci, polisa swoim zakresem obejmuje również dodatkowe zdarzenia:

śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku;

śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego;

śmierć ubezpieczonego w wyniku choroby (zawał serca lub udar mózgu);

niezdolność do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku;

trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku;

poważne zachorowanie: 1) nowotwór złośliwy, 2) zawał serca, 3) udar mózgu, 4) pomostowanie naczyń wieńcowych (by-pass), 5) angioplastyka naczyń wieńcowych, 6) niewydolność nerek, 7) transplantacja jednego z głównych narządów (serce, płuca, wątroba, trzustka, jelito cienkie, szpik kostny, nerka), 8) ciężkie oparzenia, 9) śpiączka, 10) choroba Creutzfaldta- Jakoba, 11) utrata wzroku, 12) utrata kończyny, 13) utrata mowy, 14) wirusowe zapalenie wątroby typ „B”, 15) sepsa/ posocznica;

leczenie specjalistyczne (chemioterapia, radioterapia, wszczepienie kardiowertera/ defibrylatora, rozrusznika serca, ablacja, dializoterapia, terapia interferonowa);

pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby (za każdy dzień pobytu w szpitalu trwającego 5 lub więcej dni);

pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku (za każdy dzień pobytu trwającego 1 lub więcej dni);

urodzenie się dziecka;

urodzenie się martwego dziecka;

poronienie;

poważne zachorowanie dziecka (bez względu na wiek dziecka): 1) nowotwór złośliwy, 2) zawał serca, 3) udar mózgu, 4) niewydolność nerek, 5) pomostowanie naczyń wieńcowych (by-pass), 6) transplantacja jednego z głównych narządów (serce, płuca, wątroba, trzustka, jelito cienkie, szpik kostny, nerka), 7) ciężkie oparzenia, 8) śpiączka, 9) choroba Creutzfaldta- Jakoba, 10) utrata wzroku, 11) utrata słuchu, 12) utrata mowy, 13) utrata kończyny, 14) kleszczowe zapalenie opon mózgowych i mózgu, 15) łagodny nowotwór mózgu, 16) wirusowe zapalenie wątroby typ „B”, 17) sepsa/ posocznica, 18) oponiak, 19) tężec;

śmierć małżonka/ konkubenta;

śmierć małżonka/ konkubenta w wyniku nieszczęśliwego wypadku;

śmierć dziecka;

śmierć rodzica lub teścia;

śmierć rodzica lub teścia w wyniku nieszczęśliwego wypadku;

Dodatkowo, poza standardowym zakresem, za 5 złotych miesięcznie, dokupić można umowy dodatkowe oraz pakiet Assistance.

Umowy dodatkowe obejmują: rehabilitację po nieszczęśliwym wypadku, leczenie poszpitalne (świadczenie apteczne), poddanie się ubezpieczonego operacji chirurgicznej, leczenie specjalistyczne, pobyt ubezpieczonego na OIOM (Oddział Intensywnej Opieki Medycznej), trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku zawału, bądź udaru mózgu.

Assistnce obejmuje: pokrycie kosztów dostarczenia leków zaordynowanych przez lekarza, transport medyczny z miejsca zamieszkania do placówki medycznej, transport medyczny z placówki medycznej do innej placówki lub do miejsca zamieszkania, pomoc domową oraz pielęgniarską po hospitalizacji trwającej dłużej niż 5 dni, organizację wizyt fizjoterapeuty w domu lub w poradni rehabilitacyjnej, organizację transportu sprzętu niezbędnego do rehabilitacji, koszty przejazdu członka rodziny, pokrycie kosztów leków dostarczonych do miejsca pobytu, pokrycie kosztów dostarczenia rzeczy osobistych, wizytę lekarza po nieszczęśliwym wypadku, wizytę pielęgniarki po nieszczęśliwym wypadku, pomoc psychologa w trudnej sytuacji losowej oraz dostęp do infolinii medycznej.

Do ubezpieczenia przystąpić może każdy w wieku od 18 do 55 roku życia.

Ochrona ubezpieczeniowa w ramach polisy trwa maksymalnie do 65 roku życia, po osiągnięciu tego wieku istnieje możliwość indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia.

UBEZPIECZENIE DZIAŁA 24 GODZINY NA DOBĘ NA CAŁYM ŚWIECIE

PRZED ZAWARCIEM POLISY:

Wypełnienie wniosku o ubezpieczenie na życie, poza podaniem podstawowych danych i wskazaniem uposażonych/ beneficjentów (osób, które po naszej śmierci wyznaczamy do odbioru świadczenia) wiąże się tylko z krótkim oświadczeniem o naszym stanie zdrowia. Bez badań medycznych.

GDY COŚ SIĘ WYDARZY:

Jakie dokumenty potrzebne są do uzyskania wypłaty z tytułu śmierci i kto do takiej wypłaty ma prawo? Po pierwsze ubezpieczając się na życie wskazujemy uposażonych, czyli osoby, którym w razie naszej śmierci odszkodowanie wypłacić ma towarzystwo ubezpieczeniowe. Wskazać możemy jedną bądź więcej osób, wskazać możemy również uposażonych zastępczych, czyli osoby, które mogą otrzymać odszkodowanie w drugiej kolejności, gdyby np. uposażony główny zginął wraz z nami w jednym wypadku. Uposażonych dobrze jest wskazać, ponieważ jeśli tego nie zrobimy, wtedy pieniądze z odszkodowania wejdą w masę spadkową, a to utrudnia procedury dotyczące wypłaty świadczenia. W celu uzyskania świadczenia osoba uprawniona do wypłaty przygotować powinna następujące dokumenty:

 • polisę ubezpieczeniową;
 • akt zgonu;
 • kartę zgonu;
 • dowód osobisty osoby zmarłej (przeciętą w narożniku);
 • dowód tożsamości uposażonego (zgłaszającego roszczenie);
 • wniosek o wypłatę odszkodowania.

W przypadku , gdy nastąpi śmierć małżonka czy teścia, potrzebny będzie również akt małżeństwa, z oświadczeniem, iż stan cywilny nie uległ zmianie od momentu zawarcia związku.

POMAGAMY WE WSZELKICH FORMALNOŚCIACH, w tym również w wypełnieniu niezbędnych dokumentów oraz dostarczeniu ich w imieniu Klienta do towarzystwa ubezpieczeń.

Jesteśmy dla Was zawsze! Nie tylko w momencie podpisywania wniosku o ubezpieczenie, pomagając ludziom widzieliśmy już wiele rodzinnych tragedii i wiele smutnych twarzy, które wyrażały wdzięczność za pomoc- na tej pomocy w trudnych chwilach tak naprawdę polega nasza praca!

Related posts