IKE Indywidualne Konto Emerytalne

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE), obok Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), w obecnej formie, to tak naprawdę odpowiedź na porażkę reformy systemu emerytalnego z 1999 roku. Dlaczego porażkę? Otóż stworzony wówczas system przewidywał, iż nasze przyszłe emerytury budować będziemy na trzech filarach: – I filar: ZUS (obowiązkowy) – II filar: OFE (obowiązkowe) – III filar: niezdefiniowany (dobrowolny) Pomijając dwa pierwsze rozwiązania, sedno problemu związanego z trzecim filarem tkwi w słowie „dobrowolny”. Polacy okazali się nieskorzy do oszczędzania na WŁASNĄ emeryturę we WŁASNYM zakresie. Stąd właśnie pojawił się pomysł, by stworzyć rozwiązania,…

Read More

IKZE Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), obok Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE), w obecnej formie, to tak naprawdę odpowiedź na porażkę reformy systemu emerytalnego z 1999 roku. Dlaczego porażkę? Otóż stworzony wówczas system przewidywał, iż nasze przyszłe emerytury budować będziemy na trzech filarach: – I filar: ZUS (obowiązkowy) – II filar: OFE (obowiązkowe) – III filar: niezdefiniowany (dobrowolny) Pomijając dwa pierwsze rozwiązania, sedno problemu związanego z trzecim filarem tkwi w słowie „dobrowolny”. Polacy okazali się nieskorzy do oszczędzania na WŁASNĄ emeryturę we WŁASNYM zakresie. Stąd właśnie pojawił się pomysł, by stworzyć rozwiązania,…

Read More

Samochód w firmie

Kupując nowe auto (niezależnie od formy zakupu: gotówka, kredyt, leasing), prawdopodobnie najkorzystniejszą opcją ubezpieczenia takiego pojazdu będzie skorzystanie z oferty ubezpieczenia jaką zaoferuje nam dealer, czy (siłą rzeczy) firma leasingowa. Rzadko bowiem ktokolwiek inny będzie w stanie przebić cenowo oraz zakresem taką ofertę. Natomiast w kolejnych latach eksploatacji auta warto poszukać alternatywnych możliwości jego ubezpieczenia. Ważne jest to, czy pomimo tego, że auto wykorzystujemy do celów służbowych, wciągnięte jest ono na firmę jako środek trwały. Zależnie od tego mamy wtedy różne prawa, ale też różne obowiązki. Auto firmowe, tak samo…

Read More

Ubezpieczenie majątku firmy

Ubezpieczenie majątku firmy to kwestia złożona, ponieważ jako podmiot gospodarczy posiadamy bardzo zróżnicowane mienie. Czym innym są specjalistyczne maszyny, czym innym wyposażenie biurowe, czym innym meble, czym innym samochody, czym innym spychacz, chłodziarka, sprzęt komputerowy, a czymś zupełnie innym sama siedziba, czy też jeśli siedziba nie jest naszą własnością, nakłady inwestycyjne jakie ponieśliśmy na adaptację budynku do naszych potrzeb. Wszystko to ubezpiecza się na różnych zasadach i od różnych ryzyk. Różna jest forma własności poszczególnych sprzętów. Kserokopiarka może być wypożyczona, auto wzięte w leasing, a pozostała część stanowić naszą własność….

Read More

Ubezpieczenie dla pracowników

Firma to przede wszystkim ludzie! Ich doświadczenie, oddanie, znajomość procedur i standardów stanowią o wartości i możliwościach danej organizacji. Dobrze o tę wartość odpowiednio zadbać. Docenić! W Poznaniu i Wielkopolsce rynek pracy stał się rynkiem pracownika, a nie pracodawcy. Dziś to pracodawcy zabiegają o wykwalifikowanych pracowników i to na wszystkich szczeblach. Pracownicy bardzo cenią sobie bezpieczeństwo, w tym również socjalne. Warto zatem pomyśleć o grupowym ubezpieczeniu dla załogi- to jeden z argumentów, którym do pracy przyciągnąć można najlepszych. Sami pracownicy są często zainteresowani  partycypowaniem w kosztach składki ubezpieczenia grupowego. Z…

Read More

OC działalności gospodarczej

Nie popełnia błędów ten, kto nie robi nic. Przedsiębiorcy to osoby aktywne, a aktywność wiąże się z ryzykiem nieumyślnego wyrządzenia szkody osobom czy podmiotom trzecim, np. Klientom czy kontrahentom, ale również osobom i podmiotom postronnym. Przed tego typu ryzykiem można zabezpieczyć się wykupując polisę odpowiedzialności cywilnej działalności gospodarczej. Polisa tego typu jest o tyle istotna, że wobec poszkodowanych sądy orzekają coraz wyższe odszkodowania, a to w skrajnych przypadkach prowadzić może nawet do bankructwa firmy. Ważne jest by polisę dobrać odpowiednio do rodzaju prowadzonej działalności. Dlatego też pod uwagę bierze się…

Read More

Ubezpieczenie firmy

Firma to tak naprawdę ludzie, którzy ją tworzą oraz posiadany przez firmę majątek. Jakie nieoczekiwane czynniki mogą spowodować problemy w normalnym funkcjonowaniu biznesu? Oczywiście zdarzenia losowe, przede wszystkim pożar, który jak już się wydarzy to o nic nie pyta, tylko idzie przed siebie zabierając ze sobą wszystko po drodze. Warto pomyśleć też o przepięciach w sieci energetycznej. Zdarzyć się może również włamanie czy zniszczenie mienia przez osoby trzecie, jak np. zbicie witryny sklepowej. To wszystko powinniśmy wziąć pod uwagę wykupując polisę, ale też należy zrobić to z głową, jeśli nasza…

Read More

Assistance

Assistance to pomoc, a jeśli pomoc, to głowa podpowiada nam jedno hasło: holowanie. Ale nie tylko! Kiedy przysługuje assistance? W jakim zakresie? Znaków zapytania jest znacznie więcej, bo assistance assistance nie równe! W najlepszej sytuacji są posiadacze aut nowych, bo najczęściej assistance zapewnia im producent pojazdu. Do tego wysoce prawdopodobne jest, iż posiadają pakietową polisę ubezpieczeniową o pełnym zakresie. Podstawowe assistance przy polisie OC obejmuje najczęściej holowanie po kolizji, czy wypadku. Najczęściej jest ono dodawane jako gratis do polisy OC (więcej tutaj: OC pojazdu). Trochę lepsze, najczęściej już jako opcja…

Read More

NNW auto

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, często sprzedawane wraz z polisą OC pojazdu, tak naprawdę zabezpiecza od następstw wypadku tylko kierowcę (o ile jest właścicielem pojazdu). Jako, że życie pisze swoje scenariusze, warto odnieść się do przykładów. Z ŻYCIA WZIĘTE Auto prowadzi właściciel samochodu, następuje wypadek z jego winy, ucierpiały nie tylko pojazdy, ale również osoby w nimi podróżujące. Odszkodowanie wobec tych osób (jak i poszkodowanych z drugiego pojazdu) i tak wypłacone zostanie z OC pojazdu sprawcy wypadku. On natomiast otrzyma wypłatę właśnie z polisy NNW. Pasażerowie mogą oczywiście również uzyskać wypłatę…

Read More