Ubezpieczenie dla pracowników

Firma to przede wszystkim ludzie! Ich doświadczenie, oddanie, znajomość procedur i standardów stanowią o wartości i możliwościach danej organizacji. Dobrze o tę wartość odpowiednio zadbać. Docenić!

W Poznaniu i Wielkopolsce rynek pracy stał się rynkiem pracownika, a nie pracodawcy. Dziś to pracodawcy zabiegają o wykwalifikowanych pracowników i to na wszystkich szczeblach. Pracownicy bardzo cenią sobie bezpieczeństwo, w tym również socjalne. Warto zatem pomyśleć o grupowym ubezpieczeniu dla załogi- to jeden z argumentów, którym do pracy przyciągnąć można najlepszych.

Sami pracownicy są często zainteresowani  partycypowaniem w kosztach składki ubezpieczenia grupowego. Z punktu widzenia pracodawcy właśnie tacy pracownicy są najbardziej wartościowi- to oznacza, że są za kogoś odpowiedzialni, a najczęściej jest to rodzina, mąż, żona, dzieci. Co najważniejsze, mają świadomość tej odpowiedzialności.  Z punktu widzenia pracowników, ubezpieczenia grupowe w firmie pozwalają zyskać w miarę szeroki zakres ubezpieczenia, za relatywnie niską składkę.

Najważniejsze dla większości z nas jest ubezpieczenie na wypadek śmierci, ale poza samą sumą ubezpieczenia, programy grupowe obudowane są szeregiem opcji rodzinnych. Jak pokazuje doświadczenie, szczególnie ważne z punktu widzenia osoby ubezpieczonej w ramach tzw. „grupówki” są świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, czy śmierci współmałżonka, rodzica lub teścia i są obok opcji zdrowotnych, w tym pobytu w szpitalu najważniejsze.

Składka w tego typu polisach zależy od liczby pracowników w firmie chcących przystąpić do ubezpieczenia, ich „struktury” wiekowej, oraz od tego czym się zajmują- niższa będzie składka dla pracowników biurowych, inna dla nawet najlepiej wykwalifikowanych pracowników hali produkcyjnej.

Często pracodawcy zapominają o tym, że rodzinie zmarłego pracownika zgodnie z art. 93 kodeksu pracy należy się odprawa pośmiertna, która w zależności od stażu jego pracy wynieść może równowartość jego sześciomiesięcznych poborów. Partycypując w składce grupowego ubezpieczenia na życie, pracodawca zdejmuje sobie ten problem z głowy, a opłaconą przez siebie część składki wrzucić może w koszty (więcej tutaj: Polisa w firmie, a księgowość).

Osoby kluczowe dla firmy i jej funkcjonowania, to grupa, którą w ramach ubezpieczenia objąć można szczególną opieką. W firmach rodzinnych, są to przede wszystkim właściciele. Bez nich i ich kontaktów, biznes często przestaje istnieć, a zatrudnieni w firmie ludzie zwyczajnie „idą na bruk”- warto rozwiązać ten problem zawczasu, dbając o to, kto prowadzenie firmy ma przejąć, jeśli wydarzy się nieoczekiwane (więcej tutaj: Sukcesja w firmie rodzinnej). Ale osoby kluczowe z punktu widzenia przedsiębiorstwa, to też często po prostu wysoko wykwalifikowana kadra i to nie tylko zarządzająca. W takim przypadku polisa ubezpieczeniowa powiązana ze zbieraniem kapitału, którą wykupi na rzecz pracownika firma, stanowić może tak zwane „złote kajdanki”, które mogą być argumentem, by nie dopuścić, by najlepsi i znający nasz biznes pracownicy przeszli do konkurencji.

Related posts