Ubezpieczenie na życie

Dlaczego warto?

Żyjemy w czasach, w których nieustannie za czymś biegniemy, gonimy kolejny dzień, przeraża nas poniedziałek, cieszy piątek- a wszystko po to by zapewnić spokojną i dostatnią przyszłość naszym bliskim, naszej rodzinie… potomnym. Na co dzień tracimy i zapominamy prawdziwe wartości. Z punktu widzenia naszej rodziny, jesteśmy wartością wymierną, jako ludzie wnoszący do domowego budżetu określone środki finansowe. Sentymenty sentymentami, ale niestety jest tak, że śmierć to nie tylko tęsknota i ból. Z punktu widzenia budżetu domowego i finansowego zabezpieczenia naszych bliskich jesteśmy po prostu kapitałem! Ubezpieczenie to nie luksus czy fanaberia, a nasz podstawowy obowiązek wobec tych, których kochamy. I nie chodzi tu tylko o polisy na życie, dotyczy to również mienia, które ciężką pracą zdobyliśmy np. naszego mieszkania czy domu.

Polisa na życie to gwarancja spokoju, dla nas psychicznego, dla najbliższych finansowego. Powinna zabezpieczać nas i naszą rodzinę, zabezpieczać przed brakiem pieniędzy w domu, gdy  w wyniku choroby, wypadku czy śmierci nie będziemy już w stanie wnosić do rodzinnego budżetu tyle, ile dotychczas z siebie i naszej pracy mogliśmy dawać.

Rozwiązań jest wiele, tak samo jak wiele jest rodzin, sytuacji i potrzeb. Chodzi o to, by znaleźć dla siebie odpowiednie rozwiązanie zabezpieczające potrzeby nasze i naszej rodziny.

I tu pojawiają się pytania:

 • jakie są potrzeby nasze i naszej rodziny?
 • kogo chcemy zabezpieczyć?
 • dlaczego i na wypadek jakich okoliczności chcemy go zabezpieczyć?
 • na jak długo?

 

Odpowiedź na powyższe pytania pozwoli dobrać odpowiednie rozwiązanie. Określenie tego kim jesteś, co jest dla Ciebie w życiu ważne i po co Ci polisa, to dopiero pierwszy krok, by podjąć racjonalną decyzję, ze świadomością tego co i po co się kupuje.

Dla naszych Klientów wybraliśmy z oferty rynkowej 2 najlepsze, w opinii naszych ekspertów rozwiązania, na które każdy z nas powinien się zdecydować, po to by odpowiednio zabezpieczyć finansową przyszłość swojej rodziny. Różnią się one między sobą zakresem i składką. Są komplementarne, co oznacza, że uzupełniają się nawzajem, zatem warto posiadać jednocześnie i jedną i drugą polisę, by być w pełni zabezpieczonym.


1. POLISA ŻYCIE (Vienna Insurance Group)- „MULTI OCHRONA PLUS”

Program „Multi Ochrona Plus” to rodzinna polisa na życie w ramach tzw. „grupy otwartej”, ubezpieczenie swoim zakresem bliźniaczo podobne jest do rozwiązań, jakie oferują polisy grupowego ubezpieczenia na życie zawierane w zakładach pracy. Tego typu rozwiązania są w Polsce bardzo cenione, głównie ze względu na doskonałą relację składki w stosunku do zakresu ubezpieczenia oraz ze względu na szeroki wachlarz opcji dodatkowych.

Jest to polisa rodzinna, ponieważ poza osobą ubezpieczoną obejmuje ochroną również zdarzenia związane z małżonkiem, dzieckiem czy rodzicami.

Ubezpieczenie dostępne jest w 3 wariantach, różniących się między sobą składką oraz sumami ubezpieczenia za poszczególne zdarzenia. Składka, zależnie od opcji waha się już od 34 złotych miesięcznie do 55 złotych miesięcznie.

DLA KOGO?
 • dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą;
 • dla osób zatrudnionych w małych i średnich firmach, gdzie nie ma ubezpieczenia grupowego;
 • dla osób posiadających polisę na życie z wysoką sumą ubezpieczenia, ale bez dodatkowych opcji typu: urodzenie dziecka, śmierć rodzica, pobyt w szpitalu;
 • dla osób posiadających ubezpieczenie grupowe w firmie, ale z niewystarczającą sumą ubezpieczenia;
 • dla osób, które nie są nigdzie zatrudnione;
 • dla małżeństw planujących potomstwo;
 • dla osób w wieku 18- 55 lat.
 
ZALETY POLISY:
 • uproszczone procedury przystąpienia (brak badań i ankiety medycznej);
 • niska składka;
 • szeroki zakres;
 • pomoc w wypełnieniu dokumentów i wnioskowaniu o wypłatę świadczenia;
 • szybka wypłata świadczenia od momentu złożenia stosownych dokumentów;

 polisa na życie Poznań

 polisa na życie Poznań

 

Oprócz sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci, polisa swoim zakresem obejmuje również dodatkowe zdarzenia:

śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku;

śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego;

śmierć ubezpieczonego w wyniku choroby (zawał serca lub udar mózgu);

niezdolność do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku;

trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku;

poważne zachorowanie: 1) nowotwór złośliwy, 2) zawał serca, 3) udar mózgu, 4) pomostowanie naczyń wieńcowych (by-pass), 5) angioplastyka naczyń wieńcowych, 6) niewydolność nerek, 7) transplantacja jednego z głównych narządów (serce, płuca, wątroba, trzustka, jelito cienkie, szpik kostny, nerka), 8) ciężkie oparzenia, 9) śpiączka, 10) choroba Creutzfaldta- Jakoba, 11) utrata wzroku, 12) utrata kończyny, 13) utrata mowy, 14) wirusowe zapalenie wątroby typ „B”, 15) sepsa/ posocznica;

leczenie specjalistyczne (chemioterapia, radioterapia, wszczepienie kardiowertera/ defibrylatora, rozrusznika serca, ablacja, dializoterapia, terapia interferonowa);

pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby (za każdy dzień pobytu w szpitalu trwającego 5 lub więcej dni);

pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku (za każdy dzień pobytu trwającego 1 lub więcej dni);

urodzenie się dziecka;

urodzenie się martwego dziecka;

poronienie;

poważne zachorowanie dziecka (bez względu na wiek dziecka): 1) nowotwór złośliwy, 2) zawał serca, 3) udar mózgu, 4) niewydolność nerek, 5) pomostowanie naczyń wieńcowych (by-pass), 6) transplantacja jednego z głównych narządów (serce, płuca, wątroba, trzustka, jelito cienkie, szpik kostny, nerka), 7) ciężkie oparzenia, 8) śpiączka, 9) choroba Creutzfaldta- Jakoba, 10) utrata wzroku, 11) utrata słuchu, 12) utrata mowy, 13) utrata kończyny, 14) kleszczowe zapalenie opon mózgowych i mózgu, 15) łagodny nowotwór mózgu, 16) wirusowe zapalenie wątroby typ „B”, 17) sepsa/ posocznica, 18) oponiak, 19) tężec;

śmierć małżonka/ konkubenta;

śmierć małżonka/ konkubenta w wyniku nieszczęśliwego wypadku;

śmierć dziecka;

śmierć rodzica lub teścia;

śmierć rodzica lub teścia w wyniku nieszczęśliwego wypadku;

Dodatkowo, poza standardowym zakresem, za 5 złotych miesięcznie, dokupić można umowy dodatkowe oraz pakiet Assistance.

Umowy dodatkowe obejmują: rehabilitację po nieszczęśliwym wypadku, leczenie poszpitalne (świadczenie apteczne), poddanie się ubezpieczonego operacji chirurgicznej, leczenie specjalistyczne, pobyt ubezpieczonego na OIOM (Oddział Intensywnej Opieki Medycznej), trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku zawału, bądź udaru mózgu.

Assistnce obejmuje: pokrycie kosztów dostarczenia leków zaordynowanych przez lekarza, transport medyczny z miejsca zamieszkania do placówki medycznej, transport medyczny z placówki medycznej do innej placówki lub do miejsca zamieszkania, pomoc domową oraz pielęgniarską po hospitalizacji trwającej dłużej niż 5 dni, organizację wizyt fizjoterapeuty w domu lub w poradni rehabilitacyjnej, organizację transportu sprzętu niezbędnego do rehabilitacji, koszty przejazdu członka rodziny, pokrycie kosztów leków dostarczonych do miejsca pobytu, pokrycie kosztów dostarczenia rzeczy osobistych, wizytę lekarza po nieszczęśliwym wypadku, wizytę pielęgniarki po nieszczęśliwym wypadku, pomoc psychologa w trudnej sytuacji losowej oraz dostęp do infolinii medycznej.

Do ubezpieczenia przystąpić może każdy w wieku od 18 do 55 roku życia.

Ochrona ubezpieczeniowa w ramach polisy trwa maksymalnie do 65 roku życia, po osiągnięciu tego wieku istnieje możliwość indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia.

UBEZPIECZENIE DZIAŁA 24 GODZINY NA DOBĘ NA CAŁYM ŚWIECIE

PRZED ZAWARCIEM POLISY:

Wypełnienie wniosku o ubezpieczenie na życie, poza podaniem podstawowych danych i wskazaniem uposażonych/ beneficjentów (osób, które po naszej śmierci wyznaczamy do odbioru świadczenia) wiąże się tylko z krótkim oświadczeniem o naszym stanie zdrowia. Bez badań medycznych.

GDY COŚ SIĘ WYDARZY:

Jakie dokumenty potrzebne są do uzyskania wypłaty z tytułu śmierci i kto do takiej wypłaty ma prawo? Po pierwsze ubezpieczając się na życie wskazujemy uposażonych, czyli osoby, którym w razie naszej śmierci odszkodowanie wypłacić ma towarzystwo ubezpieczeniowe. Wskazać możemy jedną bądź więcej osób, wskazać możemy również uposażonych zastępczych, czyli osoby, które mogą otrzymać odszkodowanie w drugiej kolejności, gdyby np. uposażony główny zginął wraz z nami w jednym wypadku. Uposażonych dobrze jest wskazać, ponieważ jeśli tego nie zrobimy, wtedy pieniądze z odszkodowania wejdą w masę spadkową, a to utrudnia procedury dotyczące wypłaty świadczenia. W celu uzyskania świadczenia osoba uprawniona do wypłaty przygotować powinna następujące dokumenty:

 • polisę ubezpieczeniową;
 • akt zgonu;
 • kartę zgonu;
 • dowód osobisty osoby zmarłej (przeciętą w narożniku);
 • dowód tożsamości uposażonego (zgłaszającego roszczenie);
 • wniosek o wypłatę odszkodowania.

W przypadku , gdy nastąpi śmierć małżonka czy teścia, potrzebny będzie również akt małżeństwa, z oświadczeniem, iż stan cywilny nie uległ zmianie od momentu zawarcia związku.

POMAGAMY WE WSZELKICH FORMALNOŚCIACH, w tym również w wypełnieniu niezbędnych dokumentów oraz dostarczeniu ich w imieniu Klienta do towarzystwa ubezpieczeń.


2. AVIVA- „NOWA PERSPEKTYWA”

„Nowa Perspektywa” to najlepsze na rynku ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK). Poza wysoką sumą ubezpieczenia z tytułu śmierci (do nawet 800.000 zł) pozwala na gromadzenie kapitału na przyszłość, który stanowić może np. zabezpieczenie emerytalne.

Polisa tego typu, to również najlepsza na rynku oferta jeśli chodzi o ubezpieczenie obejmujące swoim zakresem poważne zachorowania.

Polisa polisie nie równa, „Nowa Perspektywa” to elastyczne rozwiązanie, które dostosować można do Twoich indywidualnych potrzeb, zarówno pod kątem składki, sumy ubezpieczenia, zakresu jak i tego jaki kapitał planujesz zgromadzić na przyszłość. Dla jednego ważna będzie wysoka suma ubezpieczenia, dla kogoś innego kapitał, który gromadzi się w ramach wpłacanych regularnie składek. Decyzja z Twojej strony wymaga spotkania z nami, spotkać się i porozmawiać, by zweryfikować Twoje realne potrzeby warto o tyle, że tego typu polisa jest jak małżeństwo, ma być z nami na dobre i na złe, do samego końca… do emerytury bądź śmierci. Wtedy dopiero jest opłacalną inwestycją. Inwestycja charakteryzuje się również tym, iż należy odpowiednio zarządzać inwestowanymi środkami finansowymi. To Ty decydujesz, czy Twoje pieniądze mają pracować w ramach bezpiecznych funduszy gwarantowanych (np. obligacje), czy w sposób bardziej agresywny, który z jednej strony wiąże się z większym ryzykiem utraty części kapitału, ale z drugiej daje szanse na większy zysk w perspektywie długoterminowej (np. akcje giełdowe). To zawsze Twoja tylko i wyłącznie Twoja decyzja.

DLA KOGO?
 • dla wszystkich, którzy pragną jednocześnie zabezpieczyć finansowo swoją rodzinę „na teraz”, gdyby wydarzyło się coś nieoczekiwanego , a jednocześnie w dłuższej perspektywie czasowej chcą odłożyć pieniądze na przyszłość, np. na emeryturę;
 • dla młodych rodziców;
 • dla osób posiadających zobowiązania finansowe (np. kredyt hipoteczny, polisa stanowi wtedy zabezpieczenie);
 • dla małych przedsiębiorców, którzy na rozwój swojej firmy zaciągają zobowiązania finansowe/ kredyty (więcej tutaj: Sukcesja w firmie rodzinnej).
 
ZALETY POLISY:
 • wysokie sumy ubezpieczenia;
 • elastyczność i możliwość dostosowania polisy do indywidualnych potrzeb;
 • możliwość modyfikacji zakresu ubezpieczenia w trakcie trwania polisy;
 • możliwość stworzenia polisy rodzinnej obejmującej swoim zakresem małżonka i dzieci;
 • szybka wypłata świadczenia, od momentu złożenia stosownych dokumentów

szeroki zakres umów dodatkowych, w tym najlepsza na rynku oferta dotycząca POWAŻNYCH ZACHOROWAŃ (40 jednostek chorobowych: 1) amputacja kończyn, 2) bakteryjne zapalenie mózgu lub opon mózgowo-rdzeniowych, 3) choroba Alzheimera, 4) choroba Creutzfeldta-Jacoba, 5) choroba Leśniowskiego-Crohna, 6) choroba neuronu ruchowego (stwardnienie zanikowe boczne), 7) choroba Parkinsona, 8) ciężka sepsa/posocznica, 9) dystrofia mięśniowa, 10) gruźlica, 11) łagodny nowotwór mózgu, 12) niedokrwistość aplastyczna (aplazja szpiku), 13) niewydolność nerek, 14) nowotwór złośliwy, 15) operacja aorty, 16) operacja mózgu, 17) operacja tętnicy płucnej, 18) operacja zastawek serca, 19) pomostowanie aortalno-wieńcowe (by-pass), 20) porażenie kończyn, 21) postępująca twardzina układowa (sklerodermia uogólniona), 22) postępujące porażenie nadjądrowe, 23) pourazowe uszkodzenie mózgu, 24) przeszczep narządów, 25) rozległe oparzenie, 26) schyłkowa niewydolność oddechowa, 27) schyłkowa niewydolność wątroby, 28) stwardnienie rozsiane, 29) śpiączka, 30) tężec, 31) toczeń trzewny układowy (SLE), 32) udar mózgu, 33) usunięcie płuca (pneumonektomia), 34) utrata mowy, 35) utrata słuchu, 36) utrata wzroku, 37) wirusowe zapalenie mózgu, 38) wrzodziejące zapalenie jelita grubego, 39) zakażenie wirusem HIV/zespół nabytego upośledzenia odporności (AIDS) w wyniku przetoczenia krwi lub preparatów krwiopochodnych, 40) zawał serca);

dostęp do prywatnej opieki medycznej w ramach 700 placówek sieci LUXMED;

Tego typu polisę powinien posiadać tak naprawdę każdy. Im wcześniej ją wykupi, tym lepiej, bo polisę kupuje się zdrowiem i wiekiem.

Ze względu na wysokie sumy ubezpieczenia niezbędna  

UBEZPIECZENIE DZIAŁA 24 GODZINY NA DOBĘ NA CAŁYM ŚWIECIE

PRZED ZAWARCIEM POLISY:

Właściwa ocena ryzyka ubezpieczeniowego przez firmę ubezpieczeniową wiąże się najczęściej przynajmniej z podstawową ankietą medyczną. Im wyższa suma ubezpieczenia, tym baczniej potencjalnemu Klientowi przygląda się ubezpieczyciel. Stąd pytania o stan zdrowia, przebyte choroby, nałogi, czy w końcu skierowanie Klienta na badania pozwalające zweryfikować jego stan zdrowia. Z jednej strony wynik badania może wiązać się ze wzrostem składki, z drugiej strony daje pewność, że już po zawarciu polisy ubezpieczenia na  życie towarzystwo ubezpieczeniowe nie będzie mieć furtek do odmowy wypłaty odszkodowania. Sprawdzenie stanu własnego zdrowia na koszt firmy ubezpieczeniowej stanowi w tym przypadku tylko wartość dodaną.

GDY COŚ SIĘ WYDARZY:

Jakie dokumenty potrzebne są do uzyskania wypłaty z tytułu śmierci i kto do takiej wypłaty ma prawo? Po pierwsze ubezpieczając się na życie wskazujemy uposażonych, czyli osoby, którym w razie naszej śmierci odszkodowanie wypłacić ma towarzystwo ubezpieczeniowe. Wskazać możemy jedną bądź więcej osób, wskazać możemy również uposażonych zastępczych, czyli osoby, które mogą otrzymać odszkodowanie w drugiej kolejności, gdyby np. uposażony główny zginął wraz z nami w jednym wypadku. Uposażonych dobrze jest wskazać, ponieważ jeśli tego nie zrobimy, wtedy pieniądze z odszkodowania wejdą w masę spadkową, a to utrudnia procedury dotyczące wypłaty świadczenia. w celu uzyskania świadczenia przygotować powinniśmy:

 • polisę ubezpieczeniową;
 • akt zgonu;
 • kartę zgonu;
 • dowód osobisty osoby zmarłej (przeciętą w narożniku);
 • dowód tożsamości uposażonego (zgłaszającego roszczenie);
 • wniosek o wypłatę odszkodowania.

 


UPOSAŻONY:

Niezmiernie istotne jest wskazanie osób uposażonych. Uposażony to BENEFICJENT, czyli osoba, która otrzyma wypłatę świadczenia po naszej śmierci.

Uposażeni w praktyce dzielą się na 2 grupy:

 1. uposażony główny– to osoba, bądź osoby, które otrzymają świadczenie w pierwszej kolejności. Możemy wskazać jedną osobę, która otrzyma 100% sumy ubezpieczenia z naszej polisy lub więcej osób, np. dwie, które otrzymają wypłatę z tytułu sumy ubezpieczenia  w proporcji 50:50.
 2. uposażony zastępczy– możemy wskazać też osoby, które pieniądze otrzymają w drugiej kolejności, to na wypadek, gdyby na przykład osoba, czy też osoby wskazane przez nas do wypłaty środków finansowych jako uposażeni główni zginęli razem z nami w wypadku. Tu również wskazać możemy więcej niż jedną osobę.

Jako uposażonych możemy też wskazać nasze małoletnie dzieci (uposażony do 18. roku życia), w takim przypadku, jeśli coś nam się wydarzy, pieczę nad wypłaconymi przez towarzystwo ubezpieczeniowe środkami, w imieniu naszych dzieci sprawować będzie opiekun prawny. To jak gospodarować będzie tymi środkami w imieniu dzieci i dla ich dobra weryfikować będzie Sąd Rodzinny.

Related posts