Odliczenie od podatku 2016

Preferencje podatkowe, jeśli chodzi o inwestowanie posiadanych środków dotyczą tak naprawdę tylko IKE (Indywidualne Konto Emerytalne) i IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego) i pojawiły się nie bez powodu, mają bowiem za zadanie mobilizować nas do oszczędzania na emeryturę we własnym zakresie.  Ale nawet tu nie zawsze uda nam się uniknąć „podatku Belki”, czyli 19% daniny na rzecz Państwa od zysków kapitałowych. Szczegóły dotyczące samych programów emerytalnych oraz możliwości odliczeń podatkowych znajdziesz tutaj: IKE IKZE

Read More

Fundusze inwestycyjne

Rynek inwestycyjny jest skomplikowany. Jako ludzie, z jednej strony, pragniemy w miarę możliwości pomnażać swój kapitał maksymalizując zyski, z drugiej chcielibyśmy by obarczone to było  jak najmniejszym ryzykiem. Trudno znaleźć złoty środek. Jedną z opcji są lokaty bankowe, powszechnie kojarzone z gwarancją zysku. Tyle, że zysk z lokat na poziomie 1,5% w skali roku niekoniecznie spełnia oczekiwania wszystkich inwestorów. Inne narzędzia inwestycyjne dają z kolei szanse na większe zyski, obarczone jest to jednak większym ryzykiem ewentualnej straty. Dlatego inwestując nasze ciężko zarobione pieniądze, powinniśmy określić przede wszystkim dwie rzeczy: Na…

Read More

III filar

„Trzeci filar” to tak naprawdę pojęcie bardzo szerokie. Generalnie rzecz ujmując „trzecim filarem” nazwać możemy wszystkie środki finansowe i trwałe, które będą w stanie zapewnić nam godziwą emeryturę. I tak może to być IKE (Indywidualne Konto Emerytalne), czy IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego), które na mocy ustawy gwarantują nam preferencje podatkowe, jeśli tylko odkładamy na nich pieniądze, ale zabezpieczenie emerytalne budować można też w ramach Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE), stanowić mogą go również posiadane oszczędności, nieruchomości będące naszą własnością, papiery własnościowe, kapitał zgromadzony w funduszach inwestycyjnych, czy też polisa na…

Read More

OFE

Otwarte Fundusze Emerytalne powstały w ramach reformy emerytalnej z 1999 roku, pozwalając na gromadzenie środków na emeryturę w ramach tzw. II filaru emerytalnego. Zgromadzone środki podlegają dziedziczeniu. ZUS czy OFE? Tak naprawdę bez różnicy… Największa reforma, mająca wpływ na dzisiejszą rzeczywistość wprowadzona została w 2014 roku. Po pierwsze: niezależnie od decyzji, jaką wtedy podjęliśmy, czyli „czy pozostajemy w OFE, czy przechodzimy do ZUS”, to i tak  połowa zgromadzonych do wtedy w OFE pieniędzy i tak tam pozostała. Ówczesna decyzja dotyczyła bowiem tylko składek przekazywanych na bieżąco i od tamtego momentu,…

Read More

IKE Indywidualne Konto Emerytalne

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE), obok Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), w obecnej formie, to tak naprawdę odpowiedź na porażkę reformy systemu emerytalnego z 1999 roku. Dlaczego porażkę? Otóż stworzony wówczas system przewidywał, iż nasze przyszłe emerytury budować będziemy na trzech filarach: – I filar: ZUS (obowiązkowy) – II filar: OFE (obowiązkowe) – III filar: niezdefiniowany (dobrowolny) Pomijając dwa pierwsze rozwiązania, sedno problemu związanego z trzecim filarem tkwi w słowie „dobrowolny”. Polacy okazali się nieskorzy do oszczędzania na WŁASNĄ emeryturę we WŁASNYM zakresie. Stąd właśnie pojawił się pomysł, by stworzyć rozwiązania,…

Read More

IKZE Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), obok Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE), w obecnej formie, to tak naprawdę odpowiedź na porażkę reformy systemu emerytalnego z 1999 roku. Dlaczego porażkę? Otóż stworzony wówczas system przewidywał, iż nasze przyszłe emerytury budować będziemy na trzech filarach: – I filar: ZUS (obowiązkowy) – II filar: OFE (obowiązkowe) – III filar: niezdefiniowany (dobrowolny) Pomijając dwa pierwsze rozwiązania, sedno problemu związanego z trzecim filarem tkwi w słowie „dobrowolny”. Polacy okazali się nieskorzy do oszczędzania na WŁASNĄ emeryturę we WŁASNYM zakresie. Stąd właśnie pojawił się pomysł, by stworzyć rozwiązania,…

Read More