Niezdolność do pracy

Ubezpieczenie od trwałej i całkowitej niezdolności do pracy, to polisa zabezpieczająca nas przed tym, gdybyśmy na skutek nieszczęśliwego wypadku (NNW), czy ciężkiej choroby nie mogli podjąć żadnej pracy zarobkowej np. przez okres minimum 12 miesięcy.  Skąd w takiej sytuacji wziąć pieniądze na bieżące życie, nie mówiąc już o rehabilitacji czy leczeniu?

W wielu przypadkach, firmy ubezpieczeniowe racjonalnie podchodzą do diagnozy lekarskiej i jeśli stan pacjenta nie rokuje, że będzie on mógł podjąć jakąkolwiek pracę zarobkową w ciągu najbliższych 12 miesięcy świadczenie wypłacają od razu.

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż wiele polis oferuje wypłatę odszkodowania z ubezpieczenia od niezdolności do pracy, ale tylko w wyniku nieszczęśliwego wypadku (NNW), ale już nie na skutek choroby.

Orzecznictwo ZUS oraz opinie poszczególnych firm ubezpieczeniowych różnić się mogą w konkretnych przypadkach- raz przychylniejszym okiem na naszą prośbę o wypłatę świadczenia spojrzy prywatna firma ubezpieczeniowa, w innym przypadku orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

PRZYKŁAD:

Załóżmy, że posiadamy indywidualną polisę na życie o następujących parametrach:

ŚMIERĆ UBEZPIECZONEGO: suma ubezpieczenia 100.000 zł;

POWAŻNE ZACHOROWANIE: suma ubezpieczenia 100.000 zł;

NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY: 100.000 zł

W skrajnym (choć wcale nierzadkim) przypadku w ramach jednej polisy na życie, zakład ubezpieczeń wypłaci  aż trzy wysokie świadczenia:

  • Najpierw po zdiagnozowaniu poważnego zachorowania, tak byśmy mieli pieniądze na odpowiednio szybkie podjęcie leczenia;
  • Jeśli leczenie to jednak nie przyniesie oczekiwanego skutku i w wyniku rozwoju choroby utracimy zdolność do zarobkowania, nastąpi kolejna wypłata;
  • Jeśli pomimo wysiłków lekarzy ubezpieczony umrze, rodzina lub wskazane przez ubezpieczonego osoby otrzymają wypłatę z tytułu śmierci.

Daje to w sumie wypłaty na poziomie 300.000 zł z jednej tylko polisy na życie.

Related posts