Ubezpieczenie majątku firmy

Ubezpieczenie majątku firmy to kwestia złożona, ponieważ jako podmiot gospodarczy posiadamy bardzo zróżnicowane mienie. Czym innym są specjalistyczne maszyny, czym innym wyposażenie biurowe, czym innym meble, czym innym samochody, czym innym spychacz, chłodziarka, sprzęt komputerowy, a czymś zupełnie innym sama siedziba, czy też jeśli siedziba nie jest naszą własnością, nakłady inwestycyjne jakie ponieśliśmy na adaptację budynku do naszych potrzeb. Wszystko to ubezpiecza się na różnych zasadach i od różnych ryzyk.

Różna jest forma własności poszczególnych sprzętów. Kserokopiarka może być wypożyczona, auto wzięte w leasing, a pozostała część stanowić naszą własność. Firmy usługowe często odpowiadają też za mienie swoich Klientów, którzy pozostawili je na czas naprawy. Sklepy spożywcze posiadają sprzęt taki jak lodówki, za który odpowiadają, a nie jest on ich własnością. Czy to środki trwałe, czy cudze mienie powierzone nam przez osoby trzecie celem wykonania usługi, mają one określoną wartość.

W zależności od rodzaju prowadzonej działalności, czy lokalizacji firmy występuje też różne zagrożenie wystąpienia poszczególnych zjawisk, nazywanych przez zakłady ubezpieczeniowe ryzykami.

Warto to wszystko usystematyzować  przed wykupieniem polisy, po to by chroniła nas przed tym co realnie może się wydarzyć.

 Na polisę zabezpieczającą majątek Firmy spojrzeć możemy z dwóch stron:

OD CZEGO MA NAS CHRONIĆ?

Podstawowymi ryzykami są zdarzenia losowe, kradzież i zniszczenie.

ZDARZENIA LOSOWE:

Gdybyśmy tylko wiedzieli, kiedy wydarzy się pożar czy zalanie, polisy ubezpieczeniowe nie były by potrzebne. Warto zatem liczyć się z tym, że przytrafi się coś, co nieoczekiwane. Ważne jednak jest to, kto tak naprawdę za zaistniałą szkodę odpowiada. W sytuacji, gdy to my jesteśmy właścicielem nieruchomości, w której znajduje się nasza siedziba, ubezpieczamy ją od takich samych ryzyk, jak własny dom.

Jeśli powierzchnię firmową od kogoś wynajmujemy, a nasz lokal, biuro, czy magazyn zaleje najemca z wyższego piętra, będzie to jego wina. Jeśli awarii ulegnie rura, odpowiada za to zarządca lub właściciel nieruchomości. Niemniej warto posiadać wtedy swoją polisę, w takiej sytuacji nasz ubezpieczyciel najczęściej wypłaci nam odszkodowanie odszkodowanie, a następnie sam będzie dochodzić wyrównania strat od bezpośredniego winowajcy.

KRADZIEŻ:

Zwykle od ryzyka kradzieży, na innych zasadach ubezpiecza się meble czy wyposażenie, a na innych sprzęt elektroniczny. Różnią się też zasady ubezpieczenia sprzętu elektronicznego stacjonarnego od ubezpieczenia sprzętu mobilnego, takiego jak np. laptopy. Przyjąć można, że sprzęt elektroniczny, szczególnie mobilny, powinno ubezpieczać się na zasadach „all risks”, czyli od wszystkich ryzyk, a polisa powinna obejmować jego ubezpieczenie również poza firmą, czyli również w aucie (najczęściej, gdy dojdzie do kradzieży sprzętu z pojazdu, powinien on się znajdować w miejscu niewidocznym dla potencjalnego złodzieja, np. w bagażniku), czy w czasie podróży zagranicznej. W tej ostatniej sytuacji dochodzi jeszcze wybicie szyby w aucie (LINK)

W kontekście ubezpieczenia od kradzieży niezmiernie istotne jest to, gdzie nasz lokal, biuro, czy magazyn się znajdują.  Jeśli siedziba znajduje się na zamkniętym terenie, w biurowcu czy w galerii handlowej ryzyko kradzieży z włamaniem znacznie maleje. W takiej sytuacji z jednej strony pojawia się pytanie, czy jest sens od kradzieży się ubezpieczać, z drugiej strony, jeśli będziemy chcieć się ubezpieczyć możemy liczyć na zniżki w składce za zabezpieczenia.

Jeśli nasz lokal posiada bezpośredni dostęp z ulicy, czy też znajduje się w budynku, który nie posiada stałego dozoru, ubezpieczenie od kradzieży wydaje się być z kolei niezbędne.

ZNISZCZENIE:

Zniszczenie rozumiane może być na wiele sposobów. W jednym przypadku będzie to rozbicie szyby w witrynie, w innych przypadkach graffiti na elewacji, w jeszcze innych skutki wynikające z próby włamania. Ważne jest zabezpieczenie posiadanego mienia. Firmy ubezpieczeniowe nie będą skłonne ubezpieczyć koparki pozostawionej na noc na niezabezpieczonym placu budowy przed zniszczeniem.

CO CHCEMY CHRONIĆ?

SIEDZIBA/ LOKAL:

Gdy siedziba firmy jest naszą własnością, sprawa jest prosta, do kwestii ubezpieczenia budynku powinniśmy podejść jak do ubezpieczenia własnego domu. Gdy lokal wynajmujemy, z jednej strony ważna jest nasza odpowiedzialność OC jako najemcy, z drugiej strony prawdopodobnie ponieśliśmy nakłady inwestycyjne związane z dostosowaniem zastanej przestrzeni do potrzeb naszej działalności.

SPRZĘT i WYPOSAŻENIE:

Często jest tak, że szczególnie cenny jest dla nas konkretny sprzęt, urządzenia czy wyposażenie. Czasem ze względu na możliwość bieżącego zarobkowania przy jego wykorzystaniu, czasem ze względu na fakt, iż jest on leasingowany i mamy zobowiązania finansowe wobec jego formalnego właściciela. Co ważne, jeśli dany sprzęt jest własnością osób trzecich, często podmioty te wymagają polisy ubezpieczeniowej, w której wyraźnie zaznaczone winno być, że to one wskazane są jako strona, której powinno być wypłacone odszkodowanie, gdy coś się wydarzy.

AUTO:

Majątkiem są też np. służbowe samochody. Przy nowych autach najczęściej najtańszą opcję ich ubezpieczenia zaoferuje nam dealer danej marki lub firma leasingowa, która de facto jest ich właścicielem.

URZĄDZENIA:

Dla firm projektowych, czy poligraficznych niezmiernie ważny będzie ploter, dla sklepu spożywczego lodówki i chłodziarki, dla firmy budowlanej koparka. Ważne, by dobrze oszacować ich wartość i zawierając ubezpieczenie ustalić zgodnie z jaką wartością realizowana będzie wypłata, gdy dojdzie do nieszczęścia. Istotne jest czy w polisie mowa jest o amortyzacji urządzeń, czyli ich zużyciu, a co za tym idzie utracie ich wartości ze względu na zużycie. Jeszcze czym innym jest wartość wartość księgowa. Doprecyzować należy również czy ubezpieczyciel wypłaci wartość netto, czy brutto.

Jeśli chodzi o kwestie formalne, to z punktu widzenia księgowości w firmie oraz księgi przychodów i rozchodów (KPiR) ważne jest odpowiednie rozliczenie kosztów poniesionych na polisę ubezpieczenia mienia firmy (więcej tutaj: Polisa w firmie, a księgowość).

Related posts