Poważne zachorowania

Ciężka choroba zawsze wiąże się z kosztami, by móc podjąć stosowne i przede wszystkim efektywne leczenie. Tu liczy się czas! A powszechnie wiadomo, że czas to pieniądz.

Ubezpieczenie od poważnych zachorowań, dostępne jest jako dodatkowa opcja do polisy na życie. W zależności od tego, jaka będzie to polisa, różnić będzie się możliwość uzyskania wypłaty za konkretną chorobę.

Najszerszy zakres ubezpieczenia, jaki można uzyskać w tym zakresie dostaniemy przy indywidualnej polisie na życie z opcją odkładania kapitału na emeryturę. Tego typu ubezpieczenie obejmuje nawet 40 różnego rodzaju poważnych zachorowań:

 • amputacja kończyn;
 • bakteryjne zapalenie mózgu lub opon mózgowo-rdzeniowych;
 • choroba Alzheimera;
 • choroba Creutzfeldta-Jacoba;
 • choroba Leśniowskiego-Crohna;
 • choroba neuronu ruchowego (stwardnienie zanikowe boczne);
 • choroba Parkinsona;
 • ciężka sepsa (posocznica);
 • dystrofia mięśniowa;
 • gruźlica;
 • łagodny nowotwór mózgu;
 • niedokrwistość aplastyczna (aplazja szpiku);
 • niewydolność nerek;
 • nowotwór złośliwy;
 • operacja aorty;
 • operacja mózgu;
 • operacja tętnicy płucnej;
 • operacja zastawek serca;
 • pomostowanie aortalno- wieńcowe (bypass);
 • porażenie kończyn;
 • postępująca twardzina układowa (sklerodermia uogólniona);
 • postępujące porażenie nadjądrowe (postępująca choroba zwyrodnieniowa układu nerwowego);
 • pourazowe uszkodzenie mózgu;
 • przeszczep narządów;
 • rozległe oparzenie;
 • schyłkowa niewydolność oddechowa;
 • schyłkowa niewydolność wątroby;
 • stwardnienie rozsiane;
 • śpiączka;
 • tężec;
 • toczeń trzewny układowy (SLE);
 • udar mózgu;
 • usunięcie płuca (pneumonekotomia);
 • utrata mowy;
 • utrata słuchu;
 • utrata wzroku;
 • wirusowe zapalenie mózgu;
 • wrzodziejące zapalenie jelita grubego;
 • zakażenie wirusem HIV (AIDS) w wyniku przetoczenia krwi lub preparatów krwiopochodnych;
 • zawał serca.

W tego typu polisie ubezpieczyć od poważnych zachorowań możemy również nasze dziecko, czy współmałżonka. W przypadku dzieci lista zachorowań jest tu krótsza i obejmuje następujące choroby:

 • cukrzyca typu 1 (insulinozależna);
 • łagodny nowotwór mózgu;
 • niewydolność nerek;
 • nowotwór złośliwy;
 • przeszczep narządów;
 • schyłkowa niewydolność wątroby;
 • zapalenie mózgu powodujące trwałe ubytki neurologiczne;
 • zapalenie opon mózgowo rdzeniowych powodujące trwałe ubytki neurologiczne.

Ubezpieczenie od poważnych zachorowań zawierają też polisy w ramach tzw. „grup otwartych”. W tym przypadku z jednej strony składka jaką trzeba zapłacić jest niższa, ale coś za coś: sumy ubezpieczenia są tu niższe, a zakres odpowiedzialności firm ubezpieczeniowych jest jednak węższy:

 • nowotwór złośliwy;
 • udar mózgu;
 • zawał serca;
 • pomostowanie naczyń wieńcowych (bypass);
 • angioplastyka naczyń wieńcowych;
 • niewydolność nerek;
 • transplantacja jednego z głównych narządów: serce, płuca, wątroba, trzustka, jelito cienkie, szpik kostny, nerka;
 • ciężkie oparzenia;
 • śpiączka;
 • choroba Creutzfeldta-Jacoba;
 • utrata wzroku;
 • utrata mowy;
 • utrata kończyny (ręki, nogi);
 • wirusowe zapalenie wątroby typu „B”;
 • sepsa/posocznica.

W przypadku „grup otwartych” szerszy jest natomiast zakres (niekoniecznie wyższe sumy ubezpieczenia) jeśli chodzi o dzieci ubezpieczonego:

 • nowotwór złośliwy;
 • udar mózgu;
 • zawał serca;
 • niewydolność nerek;
 • pomostowanie naczyń wieńcowych (bypass);
 • transplantacja jednego z głównych narządów: serce, płuca, wątroba, trzustka, jelito cienkie, szpik kostny, nerka;
 • ciężkie oparzenia;
 • śpiączka;
 • choroba Creutzfeldta-Jacoba;
 • utrata wzroku;
 • utrata mowy;
 • utrata kończyny (ręki, nogi);
 • kleszczowe zapalenie opon mózgowych i mózgu;
 • łagodny nowotwór mózgu;
 • wirusowe zapalenie wątroby typu „B”;
 • sepsa/ posocznica;
 • oponiak;
 • tężec.

 

Related posts