Pakiet Auto

Najlepsza polisa, to polisa dopasowana do naszych potrzeb. Ubezpieczenie kompleksowe z kolei, to takie, które obejmuje wszystkie dostępne opcje: OC, AC, NNW i assistance. Jednak mieć polisę, a być ubezpieczonym, to dwie zupełnie różne rzeczy. Dlatego niezmiernie istotny jest zakres posiadanego ubezpieczenia. Na co zwrócić uwagę kupując OC, AC, NNW czy assistance w pakiecie? Przede wszystkim na to, że całościowy pakiet, kupowany w jednej firmie ubezpieczeniowej najczęściej będzie najtańszy. A jeśli chodzi o zakres?

 

OC

Polisa OC, to jedyne obowiązkowe ubezpieczenie jakie posiadać musi kierowca.

Nie do końca jest prawdą, że OC w poszczególnych firmach ubezpieczeniowych nie różni się niczym poza składką.

Istotna jest np. bezpośrednia likwidacja szkody (BLS). Co to takiego? Załóżmy (odpukać w niemalowane), że miałeś kolizję/ wypadek (więcej tutaj: Wypadek, a kolizja- różnica) z winy innego kierowcy i należy Ci się odszkodowanie z jego OC. Jeśli sam posiadasz dobre OC, możesz tę szkodę zgłosić bezpośrednio do swojej firmy ubezpieczeniowej, ta bezpośrednio wypłaci Ci odszkodowanie, a dopiero później sama zajmie się dochodzeniem odszkodowania od firmy, która ubezpieczała sprawcę całego zdarzenia. Łatwiej? Łatwiej!

Dlaczego w 2016 roku podrożało OC pojazdów? (więcej tutaj: Wzrost składek za OC komunikacyjne w 2016 roku).

pdf-icon

OŚWIADCZENIE SPRAWCY KOLIZJI DROGOWEJ DO POBRANIA I WYDRUKU

 

Dochodzi do tego kwestia utraty wartości pojazdu, który naprawiony nawet przez autoryzowany serwis (ASO) traci na swojej wartości handlowej- jeśli to kto inny był sprawcą zdarzenia, firma ubezpieczeniowa winowajcy powinna wypłacić nie tylko odszkodowanie za materiały i robociznę, niezbędne do tego by doprowadzić Twój pojazd do stanu pierwotnego, należy Ci się również wyrównanie za utratę wartości rynkowej Twojego pojazdu. Jest to jeden z powodów, dlaczego w ostatnim czasie wzrosły składki za polisy obowiązkowego ubezpieczenia posiadaczy pojazdów (więcej tutaj: Utrata wartości po wypadku).

Wiele firm pozwala też na dodatkowe ubezpieczenie poszczególnych elementów bez potrzeby kupowania pełnego AutoCasco (AC) (więcej tutaj: AC pojazdu). Tego typu ochrona polega między innymi na ubezpieczeniu szyb w pojeździe.

Do obowiązkowego OC, często proponowane jest ubezpieczenie NNW. Dlaczego warto je wykupić i czy ma to sens? (więcej tutaj: Ubezpieczenie NNW pojazdu)

Pamiętać trzeba też o tym, że Zielona Karta (Międzynarodowa Karta Ubezpieczenia Samochodowego) nadal jest niezbędna, gdy udajemy się do krajów takich jak np. Ukraina, Białoruś czy Rosja. Nawet mieszkając w Poznaniu czy okolicach, wyjeżdżamy przecież nie tylko do Niemiec, Czech, czy na Słowację.

Do polisy OC często dodawane jest również podstawowe ubezpieczenie assistance, które gwarantuje nam pomoc w razie kolizji czy wypadku, ale czasem firmy ubezpieczeniowe oferują nam w pakiecie ubezpieczeniowym coś więcej (więcej tutaj: Assistance pojazdu).

A co jeśli poruszamy się po drogach bez obowiązkowego ubezpieczenia? (więcej tutaj: Kara za brak OC)

pdf-icon

FORMULARZ WYPOWIEDZENIA UMOWY OC POSIADACZA POJAZDU DO POBRANIA I WYDRUKU

 

AC

Teoretycznie samochód to tylko narzędzie wykorzystywane w życiu codziennym, narzędzie pozwalające przedostać się z punktu A do punktu B. Praktycznie samochód to często zaraz po mężu, żonie, dzieciach, psie, kocie i rybkach kolejny członek rodziny. O jego kondycję dbamy czasem bardziej niż o własne zdrowie.

Zakres ubezpieczenia

Dlatego dobre AutoCasco dla naszego auta powinno mieć szeroki zakres, a niekoniecznie najniższą cenę. Niska cena to najczęściej wyłączenia odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej. Minimum przyzwoitości, to polisa obejmująca swoją ochroną następujący zakres:

–  uszkodzenie pojazdu w wyniku zdarzenia drogowego, takiego jak kolizja czy wypadek (więcej tutaj: Wypadek, a kolizja- różnica);

– uszkodzenie pojazdu w wyniku innych przyczyn, takich jak pożar gradobicie, powódź, czy upadek drzewa. Jeśli uszkodzenie auta nastąpi z winy osób trzecich, nasz zakład ubezpieczeń wypłaci nam odszkodowanie z AC, a już sam dochodził będzie zadośćuczynienia od podmiotów za szkodę odpowiedzialnych (więcej tutaj: Regres ubezpieczeniowy);

– kradzież auta- tu ważne są zabezpieczenia, jakie pojazd posiada, niektóre są niezbędne, by zawrzeć ubezpieczenie, dodatkowe zabezpieczenia mogą dać nam dodatkowe zniżki;

– kradzież elementów samochodu, takich jak koła, wycieraczki, emblematy, czy wkłady lusterek;

– warto zwrócić uwagę na ubezpieczenie szyb, to dokupić można również do polisy OC (więcej tutaj: OC pojazdu).

Ale jak zawsze, każdemu według potrzeb. Jeśli uważasz, że nie potrzebujesz AutoCasco w pełnym zakresie, możesz wykupić wersję okrojoną, zależnie od firmy ubezpieczeniowej nazywane MiniCasco, Mini AutoCasco, SmartCasco. Polisa tego typu działa najczęściej w przypadku poważnych zdarzeń, jak np. kradzież pojazdu, czy całkowite spalenie, nie obejmuje natomiast zdarzeń drogowych. Ta wersja dobrowolnego ubezpieczenia najczęściej nie pozwala na nabywanie zniżek za bezszkodowość, choć są wyjątki.

Ubezpieczenie w formule all risks

Rozwiązaniem dla ewentualnych nieporozumień na linii Zakład Ubezpieczeń- Klient wydaje się być ubezpieczenie w formule „all risks”, czyli od wszystkich ryzyk. Skoro od wszystkich ryzyk, to teoretycznie cokolwiek by się nie wydarzyło i tak jestem jako Klient chroniony. Ale czy na pewno? Otóż tego typu rozwiązania działają w ten sposób, że Klient jest chroniony od wszystkiego, poza tym, czego nie zastrzegła sobie jako wyłączenia odpowiedzialności firma ubezpieczeniowa. Zatem działa to dokładnie odwrotnie, aniżeli  w tradycyjnych polisach, gdzie konkretne ryzyka są zdefiniowane. Są to więc polisy chroniące nas najczęściej od rzeczy nieprawdopodobnych, ale skoro trudnych do przewidzenia, to składka rośnie. Czy warto? Zakres tego typu polis, przynajmniej teoretycznie ułatwia dochodzenie roszczeń.

Wycena pojazdu

Ile wart jest Twój samochód? Na jakiej podstawie dokonywana jest wycena jego wartości?

Pomijając wartość sentymentalną, każdy pojazd posiada swoją przyziemną wartość rynkową. Wpływ na tę wartość mają przebieg, stan auta, jego bezwypadkowa historia, dodatkowe wyposażenie itd. itp. Co do dodatkowego wyposażenia, to jeśli podlega ono ubezpieczeniu, warto posiadać na to faktury, dokumentujące jego wymierną wartość.

A jak wyceniają wartość pojazdu firmy ubezpieczeniowe? Bardzo różnie. Jedne pozwalają na to, byś to Ty wnioskując o polisę (więcej tutaj: Zawsze to Ty wnioskujesz o polisę) podał wartość na jaką pojazd ma być ubezpieczony, inne narzucą Klientom jego uśrednioną wartość na podstawie tabelek Eurotax czy Audatex.

Czy oznacza to, że w razie „kasacji” czy kradzieży otrzymasz kwotę która widnieje na polisie?

Niekoniecznie. Często zależy to od tego, w którym miesiącu trwania polisy powstała szkoda. Otóż firmy ubezpieczeniowe kalkulując składkę roczną „uśredniają” wartość pojazdu na cały okres trwania polisy, ale wypłacają odszkodowanie zgodnie z wartością na dany moment.

By zabezpieczyć się przed tego typu „niespodzianką” wykupić można tzw. stałą sumę ubezpieczenia, mamy wtedy pewność, że przez cały okres trwania polisy w razie kradzieży, kasacji, czy pożaru wypłacona nam będzie taka, a nie inna kwota.

Są też towarzystwa ubezpieczeniowe, które nie podają konkretnej sumy ubezpieczenia przy zawieraniu AutoCasco, a sumą ubezpieczenia pojazdu jest jego „wartość rynkowa”.

Sposób wyceny szkody

Polisę ubezpieczenia pojazdu najczęściej zawrzeć można w dwóch wariantach: „serwisowym” lub „kosztorysowym”.

Wariant „serwisowy”, czyli bezgotówkowy jest korzystnym rozwiązaniem dla właścicieli młodszych pojazdów. Zostawiamy auto w serwisie i zakład ubezpieczeń bezgotówkowo rozlicza się z mechanikiem za naprawę szkody.

W wariancie „kosztorysowym” pieniądze otrzymujemy na konto i sami decydujemy o tym gdzie i jak naprawiamy auto po kolizji czy wypadku.

Wariant „serwisowy” jest wygodniejszą, ale też droższą opcją, nie zawsze jest też dostępny dla właścicieli starszych aut.

Części zamienne: oryginalne czy zamienniki

Warto zwrócić uwagę na to czy wycena po kolizji czy wypadku dokonywana jest na podstawie cennika nowych i oryginalnych części, czy opiera się na cenach tańszych zamienników.

Najczęściej jest tak, że dla nowszych aut wycena opiera się na podstawie cen nowych oryginalnych części, a koszt roboczogodziny, a zatem robocizny kalkulowany jest zgodnie z cennikami autoryzowanych serwisów danej marki.

Tańszą alternatywą, jeśli chodzi o wysokość składki ubezpieczeniowej, jest wycena oparta o zamienniki, czy też liczona z uwzględnieniem amortyzacji części, czyli przewidująca utratę wartości poszczególnych elementów wynikającą z eksploatacji.

Tu warto zwrócić uwagę na jeden fakt: części używane, ale oryginalne, kupione np. na giełdzie czy przez internet są na ogół dużo lepszej jakości, aniżeli nieoryginalne zamienniki. Jest to szczególnie istotne w przypadku elementów blacharskich, które fabrycznie dużo lepiej zabezpieczone są przed korozją. Z drugiej strony, często zdarza się, że producenci innych elementów, np. lamp, szyb, czy osprzętu silnika produkują części na zlecenie producenta samochodów, a równocześnie oferują dokładnie takie same części pod swoją własną marką.

Odnawialna suma ubezpieczenia/ konsumpcja sumy ubezpieczenia

Wypłata odszkodowania pomniejsza sumę ubezpieczenia. Lub tej sumy nie zmniejsza, zależy to od zakresu polisy i warunków, na jakich ją zawarliśmy.

Na przykładzie: suma ubezpieczenia pojazdu wynosi 25.000 zł. Powodujemy kolizję, którą firma ubezpieczeniowa wycenia na 5.000 zł. I teraz, zależnie od tego jakiego typu polisę posiadamy pojawiają się dwie opcje:

  • pomimo wypłaty odszkodowania suma ubezpieczenia nadal wynosi 25.000 zł;
  • po wypłacie odszkodowania suma ubezpieczenia spada do 20.000 zł, zostaje zatem obniżona o wartość wypłaconego odszkodowania. Najczęściej w takim przypadku, po opłaceniu dodatkowej składki można samochód doubezpieczyć, czyli uzyskać pierwotną sumę ubezpieczenia.

 

Ochrona zniżek

Istnieje możliwość zachowania posiadanych zniżek na ubezpieczenie, pomimo wystąpienia szkody. Jest to szczególnie dobre rozwiązanie, gdy właściciel auta, posiadając maksymalne zniżki, dopuszcza do swojego pojazdu również dzieci, które dopiero co uzyskały prawo jazdy.

Udział własny/ franszyza integralna

Udział własny to nic innego, jak partycypacja właściciela pojazdu w kosztach związanych z jego naprawą po wypadku czy kolizji. Jeśli udział własny ustalony jest na poziomie 10%, oznacza to, że firma ubezpieczeniowa obniży przyznane odszkodowanie właśnie o 10%. Zatem jeśli szkoda wyceniona zostanie na 5.000 zł, ubezpieczyciel wypłaci Klientowi 4.500 zł. Pozostały koszt naprawy użytkownik auta pokryć będzie musiał z własnej kieszeni.

Franszyza integralna z kolei mówi o tym, że zakład ubezpieczeń nie odpowiada za szkody drobne. Jeśli określona jest na poziomie 500 zł, oznacza to, że firma ubezpieczeniowa odpowiada w pełnym zakresie za każdą szkodę wartą  501 zł i więcej. Jeśli wartość szkody będzie niższa, właściciel nie otrzyma żadnej rekompensaty. Wynika z tego tylko tyle, że nie zawsze otrzymamy odszkodowanie za urwane lusterko, jeśli jego wartość nie przekroczy 500 zł. Wysokość franszyzy może się różnić w zależności od polisy i jej warunków ogólnych, raz będzie to 200 zł, innym razem 500 zł.

Wiek pojazdu

Dla zawarcia polisy AutoCasco istotny jest wiek pojazdu na moment zawierania ubezpieczenia. Jeśli kontynuujemy polisę AC przez ileś lat, nie jest to problemem, jeśli natomiast zechcemy „nagle” kupić tego typu polisę dla pojazdu 13-letniego, może się to okazać problemem. Najczęściej górną granicą jest dwunasty rok eksploatacji pojazdu. Warto pamiętać o tym zawczasu. Zwracamy też uwagę, na fakt, że dla starszych aut najczęściej dostępny jest tylko wariant „kosztorysowy”, o czym przeczytać można wyżej.

Samochód ubezpieczyć można taniej, kupując  w tej samej firmie ubezpieczeniowej nie tylko ubezpieczenie auta, ale również polisę na mieszkanie czy dom. Dodatkowa zniżka, to nawet 20%. (link ubezpieczenia dom mieszkanie). Jeśli masz więcej samochodów, czy np. motocykl, również warto rozważyć ubezpieczenie ich w jednej firmie, bo i z tego tytułu często przysługują dodatkowe zniżki, ponieważ ubezpieczyciele cenią sobie wiernych Klientów.

Posiadasz zniżki na ubezpieczenie OC pojazdu? Wiele firm ubezpieczeniowych oferuje przeniesienie zniżek z OC na AC, jeśli polisę Auto Casco zawierasz po raz pierwszy.

Zawsze najważniejsza jest analiza tego, czego naprawdę potrzebujesz i w jaki sposób możesz uzyskać na to najlepszą cenę. Właśnie w tym chętnie pomożemy!

Z ŻYCIA WZIĘTE
Szczególnie ważna jest dbałość właściciela pojazdu o jego stan techniczny. Jedziemy prostą szosą, nagle niespodziewanie otwiera nam się maska, rozbija przednią szybą, lekko niszczy dach… prawdopodobnie firma ubezpieczeniowa odmówi wypłaty odszkodowania, bo skoro maska otworzyła się samoczynnie, to prawdopodobnie jako właściciel mogliśmy zaniedbać stan techniczny zamka zabezpieczającego klapę, a powodem wypadku mógł być brak smarowania. W oczach towarzystwa ubezpieczeniowego właściciel dbając o pojazd, mógł zatem zapobiec tego typu zdarzeniu.

NNW

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, często sprzedawane wraz z polisą OC pojazdu, tak naprawdę zabezpiecza od następstw wypadku tylko kierowcę (o ile jest właścicielem pojazdu). Jako, że życie pisze swoje scenariusze, warto odnieść się do przykładów.

Z ŻYCIA WZIĘTE
  1. Auto prowadzi właściciel samochodu, następuje wypadek z jego winy, ucierpiały nie tylko pojazdy, ale również osoby w nimi podróżujące. Odszkodowanie wobec tych osób (jak i poszkodowanych z drugiego pojazdu) i tak wypłacone zostanie z OC pojazdu sprawcy wypadku. On natomiast otrzyma wypłatę właśnie z polisy NNW. Pasażerowie mogą oczywiście również uzyskać wypłatę z tego typu ubezpieczenia, ale pamiętać należy o relatywnie niskich sumach ubezpieczenia rzędu 5.000- 20.000 zł zależnie od firmy ubezpieczeniowej.
  2. Auto prowadzi osoba trzecia, ale samochodem podróżuje również właściciel w charakterze pasażera. Dochodzi do wypadku. Co wtedy? Jako właściciel również otrzymujemy wypłatę z polisy NNW, pozostali poszkodowani zadośćuczynienie otrzymują z polisy OC, ponieważ w Polsce, czyli również w Poznaniu i okolicach, ubezpieczony jest pojazd, nie kierowca- zgodnie z naszym ustawodawstwem kolizje i wypadki powodują samochody, a nie kierowcy. Inaczej jest np. w Wielkiej Brytanii, gdzie ubezpieczony jest kierowca, a nie pojazd.
  3. Co jeśli poruszamy się jako kierowca autem służbowym i powodujemy wypadek, w którym poszkodowane są osoby jadące razem z nami?

 

Assistance

Assistance to pomoc, a jeśli pomoc, to głowa podpowiada nam jedno hasło: holowanie. Ale nie tylko! Kiedy przysługuje assistance? W jakim zakresie? Znaków zapytania jest znacznie więcej, bo assistance assistance nie równe!

W najlepszej sytuacji są posiadacze aut nowych, bo najczęściej assistance zapewnia im producent pojazdu. Do tego wysoce prawdopodobne jest, iż posiadają pakietową polisę ubezpieczeniową o pełnym zakresie.

Podstawowe assistance przy polisie OC obejmuje najczęściej holowanie po kolizji, czy wypadku. Najczęściej jest ono dodawane jako gratis do polisy OC (więcej tutaj: OC pojazdu).

Trochę lepsze, najczęściej już jako opcja przy AutoCasco (AC) (więcej tutaj: AC pojazdu) działa również w razie awarii, ale tylko wtedy, gdy auto nie zepsuło nam się pod domem, ale minimum 20, czy 30 kilometrów od niego. I znowu: nie każdy mieszka tam, gdzie jest zameldowany, czy tam, gdzie zarejestrowane ma auto. Szkodę też umieć trzeba zgłosić.

Jeszcze lepsze obowiązuje nawet pod domem, ale ma limit kilometrów w ramach którego możesz zwiedzać Polskę na lawecie. Masz również duże szanse, że dowiozą Ci benzynę czy ropę, gdy zapatrzysz się za bardzo na mijany krajobraz, nie zwracając uwagi na wskaźnik paliwa.

W błahych teoretycznie przypadkach, takich jak np. przebita opona, czy rozładowany akumulator problem z pomocą assistance rozwiązać można na miejscu. Ważne by umieć podkreślić to, dzwoniąc po pomoc.

Z najlepszym assistance możesz na lawecie zwiedzać Europę. Jednak najczęściej z limitem kilometrów.

Dobre assistance, to też auto zastępcze. Tu warto spojrzeć na to, czy firma ubezpieczeniowa tylko organizuje samochód zastępczy, czy również za niego płaci- różnica jest dość zasadnicza.

Z naj naj najlepszym assistance masz nawet gwarancję noclegu w trasie, jeśli nie da się auta naprawić…

Zwrócić trzeba też uwagę na to, czy w razie awarii polisa zapewnia również transport dla jadących z nami pasażerów. O ile w mieście jest to rzecz nieistotna, to już w trasie, gdy wybrałeś się z rodziną w Bieszczady staje się bardzo istotną składową tego, co zapewnia Ci polisa.

W przypadku aut dostawczych ważna jest z kolei kwestia zabezpieczenia przewożonego ładunku.

Kompleksowa ochrona w ramach assistace zapewnia nawet pomoc prawną, czy też tłumacza, jeśli problem przydarzy nam się za granicą.

Najważniejsze, to dobrać pakiet assistance do naszych realnych potrzeb, przewidując jakie „przygody” mogą nam się po drodze zdarzyć.

Pewne jest jedno: nie potrzebujesz assistance w dwóch przypadkach:  jeśli jesteś mechanikiem, lub masz kolegę „laweciarza”, który przyjedzie po Ciebie nawet w Bieszczady czy do Portugalii.

Z ŻYCIA WZIĘTE
Jedziesz z Poznania do Świnoujścia. Najpierw autostrada A2, potem ekspresowa trasa S3. Komfort jazdy, ale warunki atmosferyczne powodują, że w wyprzedzającym Cię lewym pasem oplu insignia odpada pracująca na pełnej prędkości wycieraczka. Jego problem. Nagle na wysokości Gryfina zauważasz, że Twój tłumik pracuje nienaturalnie głośno, zjeżdżasz z trasy, na bocznej drodze stwierdzasz, że do Gryfina nie dotrzesz, tłumik haczy o nierówności poniemieckiej bocznej drogi. W zasięgu Twojego wzroku widzisz trzech mechaników, ale… jest pierwszy dzień długiego weekendu, ostatnią rzeczą, o której myślą to pomoc Tobie. Co robisz? Dzwonisz na assistance! Masz limit 250 km „na lawecie”. I teraz decyzja: podróż do domu, czy opcja, że laweta z firmy ubezpieczeniowej zawiezie Cię do celu, czyli do Świnoujścia? Oczywiście, że jedziesz nad morze, tam naprawiają Ci auto, podczas gdy Ty się opalasz na plaży… a bez assistance? Nadal mokniesz pod Gryfinem.

Related posts