Koszty ratowania dobytku

Czy firma ubezpieczeniowa zwróci nam koszty, jakie ponieśliśmy  starając się ratować nasz majątek?

Po pierwsze, zgodnie z artykułem 826 §1 k.c. ubezpieczony zobowiązany jest do użycia wszelkich dostępnych środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia, czyli po ludzku swojego majątku.

Po drugie, firma ubezpieczeniowa zobowiązana jest do refundacji kosztów wynikających z działań, które miały na celu zminimalizowanie szkody. Dlatego też w przypadku powodzi, jeśli zakupiliśmy worki z piaskiem czy wynajęliśmy motopompę, firma ubezpieczeniowa powinna zwrócić nam koszty tych działań.

Gdy wybuchnie pożar, starajmy się ugasić go wszelkimi możliwymi sposobami, ponieważ nawet zalewając nasz dobytek wodą, z dużą dozą prawdopodobieństwa i tak minimalizujemy szkody, jakie potencjalnie spowodowałby postępujący ogień.

Related posts

Leave a Comment