Obowiązki właściciela nieruchomości

Właściciel domu jednorodzinnego zobowiązany jest systematycznie przeprowadzać niezbędne przeglądy oraz dbać o należyty stan techniczny swojego domu.

Obowiązki właścicieli domów jednorodzinnych określa prawo budowlane (art. 62).

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI 

(obligatoryjne są czynności wykonywane przez uprawnione osoby)

RAZ W ROKU: przegląd instalacji gazowych, oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)

RAZ NA 5 LAT: okresowa kontrola instalacji elektrycznej i piorunochronowej

RAZ NA 4 LATA: sprawdzenie kotłów opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym

Są to sprawy o tyle istotne, że brak wymaganych przeglądów stanowić może podstawę do odmowy wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową , gdy coś się wydarzy. I miejmy świadomość tego, że może to być podstawą odmowy wypłaty, nawet jeśli brak przeglądów nie miał związku ze zdarzeniem, za które domagamy się odszkodowania. Na szczęście firmy ubezpieczeniowe podchodzą do tematu coraz bardziej zdroworozsądkowo i jeśli brak przeglądów nie miał związku z zaistniałym zdarzeniem, najczęściej po prostu wypłacają odszkodowanie. Jednak w razie odmowy wypłaty świadczenia, zawsze pozostaje nam jeszcze dochodzenie swoich praw na drodze sądowej. Co istotne, często bywa tak, iż samo pismo od naszego prawnika powoduje zmianę decyzji  i wypłatę odszkodowania. Taka sytuacja ma najczęściej miejsce, gdy kwota roszczenia z polisy nie jest duża i firmie ubezpieczeniowej bardziej opłaca się wypłacić odszkodowanie, niż brnąć ścieżką sądową.

DOBRE PRAKTYKI

Dobry i odpowiedzialny gospodarz należącej do niego nieruchomości, to też dobre praktyki, zdrowy rozsądek i troska o własne mienie, o własny dom. I tak stan budynku, ścian, rynien, pokryć dachowych, komina oraz wszelkich połączeń między nimi, dla swojego własnego spokoju powinniśmy sprawdzać przynajmniej dwa razy do roku.

RYNNY

Orynnowanie to szczególnie ważny element, uwagę zwrócić powinniśmy na same rynny, ale również rury spustowe oraz połączenia poszczególnych elementów. Nieczyszczone, czy też źle oczyszczone rynny nie będą w stanie odprowadzać wody deszczowej, co prowadzić może do zamakania elewacji, a nawet do jej uszkodzenia. Zaniedbania w tej kwestii prowadzić mogą też np. do naruszenia konstrukcji dachowej.

POKRYCIE DACHU

Pokrycie dachu to również element, który wymaga przeglądów. Szczególnie istotne są obróbki kominowe, sprawdzenie czy nie są one poluzowane, czy nie wykruszyła się izolacja, oraz w jakim stanie znajdują się wszelkie łączenia poszczególnych elementów. Zimowym obowiązkiem każdego właściciela jest też usuwanie zalegającego na dachu śniegu.

KOMINY

Najlepszym momentem, by sprawdzić przewody kominowe jest okres bezpośrednio przed sezonem grzewczym. Przeglądu dokonać powinna osoba z odpowiednimi uprawnieniami  (np. kominiarz), a po przeprowadzeniu inspekcji powinna wystawić nam odpowiedni dokument (protokół), potwierdzający dokonanie kontroli. To bardzo istotny dokument dla firmy ubezpieczeniowej, np. na wypadek pożaru.

KOCIOŁ CENTRALNEGO OGRZEWANIA (PIEC C-O)

Regularna kontrola urządzeń grzewczych to nie tylko kwestia bezpieczeństwa, ma  również wpływ na obniżenie kosztów bieżącej eksploatacji. Dobrze serwisowane urządzania zapewniają zatem nie tylko spokój i łatwiejszą eksploatację, ale wymiernie wpływają na sprawność energetyczną instalacji oraz grubości naszego portfela. Zaniedbane urządzenia to docelowo koszty związane z naprawą usterek, awarii i doprowadzeniem ich do pierwotnej funkcjonalności.

OTOCZENIE

Właściciel posesji zobowiązany jest też do dbania o jej otoczenie. Dotyczy to np. chodników, co najczęściej sprowadza się do ich odśnieżania w sezonie zimowym. Za nieodśnieżenie chodnika przed domem z jednej strony otrzymać możemy mandat (od straży miejskiej czy gminnej), z drugiej zaś narazić możemy się w ten sposób na koszty związane z utratą zdrowia przez osoby, które mogą się na nieodśnieżonym chodniku pośliznąć. W tym drugim przypadku z pomocą przychodzi na szczęście polisa ubezpieczenia OC w życiu prywatnym (więcej tutaj: OC w życiu prywatnym).

DOKUMENTACJA

Pozwolenie na budowę, projekt budowlany, odbiory techniczne, pozwolenie na użytkowanie, pomiary geodezyjne, bieżące protokoły techniczne- to lista dokumentów, które powinniśmy posiadać jako właściciel nieruchomości. Kompletna dokumentacja w sytuacjach niespodziewanych, czy nawet przy sprzedaży nieruchomości z pewnością bardzo ułatwi nam życie.

O przeglądzie nieruchomości warto też pomyśleć po wystąpieniu silnego wiatru, burzy, czy nawałnicy, w wyniku których dom ulec mógł uszkodzeniu.

Posiadanie polisy ubezpieczeniowej nie zwalnia nas z podstawowych obowiązków, takich jak zwykła dbałość o własne mienie. Często wiąże się to po prostu z bezpieczeństwem naszym i naszych bliskich.

Related posts

Leave a Comment